Australië

Familie

Er zijn een aantal verschillende categorieën waarmee Australische staatsburgers of houders van een permanente verblijfsvergunning hun familieleden naar Australië kunnen laten overkomen:

 • Echtgenoten / partners
  Dit is een visum voor mensen die een partner of verloofde hebben die Australische staatsburger is (of een permanente verblijfsvergunning heeft) en die de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning sponsort.  Echtgenoten, samenwonedende partners, verloofden en de ongetrouwde kinderen onder de 18 vallen in deze categorie.
 • Kinderen
  Deze categorie maakt het mogelijk voor mensen met de Australische nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning om hun niet getrouwde kinderen onder de 18, en soms tot 25, te sponsoren voor een permanente verblijfsvergunning. .
 • Ouders
  Mensen met een meerderjarig kind wonend in Australië kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gesponsord mits het betreffende kind de Australische nationaliteit or een permanente verblijfsvergunning heeft.
 • Overige familieleden
  Dit is voor oudere, afhankelijke familieleden, laatste overgebleven familie of verzorgers van mensen in Australië die de Australische nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning hebben.