Australië

Echtgenoten / Partners

Dit is een visum voor mensen die gesponsord worden door hun echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of verloofde. De sponsor moet de Australische nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning voor Australië hebben.

In alle gevallen moet men bewijzen dat men in een oprechte en duurzame relatie leeft met de betreffende partner. In het geval van getrouwde partners moet het huwelijk ook erkend worden onder de Australische wetgeving. In de praktijk betekent dit meestal dat het huwelijk erkend moet worden door de overheid van het land waar die plaats vond. Ongehuwde, samenwonende partners moeten de hele 12 maanden vooraf aan het indienen van de aanvraag samen hebben gewoond. Dit geldt ook voor partners van hetzelfde geslacht.  Echtgenoten van hetzelfde geslacht worden beschouwd als samenwonende partners.

Als de aanvraag in principe wordt goedgekeurd, krijgt de immigrerende partner een tijdelijke verblijfsvergunning totdat de procedure voor de permanente verblijfsvergunning afgerond is, meestal na twee jaar, mits men nog steeds samenwoont.

Indien men voldoet aan bepaalde voorwaarden kan het permanente visum eerder worden afgegeven.

De partner die sponsort moet beloven de kosten van levensonderhoud van de immigrerende partner  indien nodig te dekken.

Mensen die noch getrouwd zijn, noch lang genoeg samen hebben gewoond maar wel de intentie hebben om te trouwen kunnen een Prospective Marriage Visa aanvragen. Na goedkeuring van de aanvraag kan men naar Australië reizen en daar alvast wonen en werken maar moet dan wel trouwen binnen 9 maanden.