Australië

Business Innovation and Investment (Provisional)

Om voor deze categorie in aanmerking te komen mag de aanvrager niet ouder zijn dan 55 jaar en moet deze aan de volgende criteria voldoen:

 • Ervaring hebben met het management van een eigen bedrijf
 • Gesponsord door de overheid van een State of Territory van Australië
 • Een minimaal aantal punten (65) toegekend krijgen voor factoren als leeftijd, opleiding, zakelijke-of investeringservaring, netto eigen- of  zakelijke vermogen, kennis van de Engelse taal, extra steun van een State of Territory

Verder moet worden voldaan aan de voorwaarden van één van de vijf stromen in deze categorie. Van deze vijf stromen zijn vooral de Business Innovation Stream en de Investor Stream interessant. Deze stromen worden hieronder omschreven.

Business Innovation Stream

 • Er moet minstens $800.000 (AUD) beschikbaar zijn om binnen twee jaar na het verkrijgen van het visum over te maken naar Australië
 • Omzet van minstens omgerekend  $500.000 in een of meer bedrijven van de aanvrager in 2 van de laatste 4 jaar voordat de immigratieaanvraag wordt ingediend,
 • Bewijs van eigendom van een onderneming:
  • Minstens 51 % eigendomsbelang hebben gehad van een bedrijf waar de omzet minder dan omgerekend $400.0000 was; of
  • Minstens 30% eigendomsbelang hebben gehad van een bedrijf waar de omzet meer was dan omgerekend $400.000; of
  • Minstens 10% eigendomsbelang hebben gehad in een beursgenoteerd bedrijf (publicly listed company).

 Investor Stream

 • Een totaal netto eigen vermogen hebben gehad van tenminste omgerekend $2,25 miljoen in twee van de laatste vier jaar voor het indienen van de immigratieaanvraag.
 • Daarnaast moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan:
  • Actieve betrokkenheid bij het managen van eigen investeringen van minstens $1,5 miljoen in één van de laatse vijf jaar voor het indienen van de immigratieaanvraag, of
  • Actieve rol bij het managen van een bedrijf waar minstens een 10% eigendomsbelang in een van de laatse vijf  jaar voor het indienen van de immigratieaanvraag.

Deze categorie maakt het mogelijk om in een later stadium een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.