Australië

Business Talent (Migrant)

Om voor deze categorie in aanmerking te komen mag de aanvrager niet ouder zijn dan 55  jaar, tenzij een uitzondering wordt gemaakt. Ook moet worden voldaan aan Engelse taaleisen en moet de aanvrager worden genomineerd door een State of Territory.

Er zijn twee stromen in deze categorie: Significant Business History en Venture Capital Entrepreneur.

Significant Business History Stream

De aanvrager moet minstens $400.000 (AUD) eigen vermogen hebben gehad in een bedrijf voor minstens twee van de laatste vier jaar voor het indienen van de aanvraag en moet minstens omgerekend $1.5 miljoen totaal eigen vermogen beschikbaar zijn om te investeren binnen twee jaar na het indienen van de aanvraag. Ook moet het bedrijf of de bedrijven een omzet van omgerekend   $3 miljoen hebben gehaald in twee van de laaste vier jaar voor het indienen van de aanvraag.

Verder moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden in de twee van de laatste vier jaar voor het indienen van de aanvraag:

  • Eigendomsbelang van 51% hebben gehad in een bedrijf met een omzet van minder dan $400.000, of
  • Eigendomsbelang van 30% gehad in een bedrijf met omzet van meer dan $400.000, of
  • Eigendomsbelang van 51% gehad in een beursgenoteerd bedrijf.

Venture Capital Entrepreneur Stream

De aanvrager moet minstens $1 miljoen hebben ontvangen van een Australische venture capital bedrijf voor het opstarten van een bedrijf, commercialiseren van een nieuw produkt of ontwikkeling van een voorgenomen business van hoge waarde.