Australië

Tijdelijk werkvisum

Om te kunnen werken in Australië zal in de meeste gevallen een tijdelijke werkvergunning moeten worden aangevraagd voor vertrek naar Australië. Er zijn specifieke mogelijkheden voor bedrijven die werknemers willen overplaatsen naar Australië in het kader van een intra-company transfer of die gespecialiseerde werknemers willen uitzenden naar Australië voor bepaalde werkzaamheden. De voornaamste opties zijn hieronder samengevat.

Temporary Skilled Worker (Long Stay) – Standard Business Sponsorship

Dit type werkvisum biedt de mogelijkheid voor hoog opgeleide mensen en vaklieden om tijdelijk in Australië te werken als zij worden gesponsord door een Australische of buitenlandse werkgever. Het is ook bedoeld voor intra-company transfers, dus het overplaatsen van werknemers van een bedrijf buiten Australië naar een filiaal of zusterbedrijf in Australië. Voor dit visum moet de werkgever eerst goedgekeurd zijn als geschikte sponsor. Daarnaast moet de werknemer aan kunnen tonen dat hij/zij gekwalificeerd is om een beroep uit te oefenen zoals opgenomen op de Combined Current List of Eligible Skilled Occupations. In veel gevallen moet de werkgever ook aantonen dat er er is gepoogd om een Australiër of permanent resident van Australië te vinden voor de betreffende functie door o.a. te adverteren.  Met dit visum kan men eventueel later in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.

Temporary Skilled Worker (Short-Stay Activity) – Business  Services

Dit werkvisum maakt het mogelijk voor werknemers en vaklieden om tot drie maanden (en in speciale gevallen, tot zes maanden) in Australië te verblijven voor het verrichten van gespecialiseerde werkzaamheden zoals de opbouw, montage en onderhoud van installaties en spoed reparaties. Voorwaarde is dat het project per definitie tijdelijk is van aard.  Mensen die moeten worden uitgezonden om werkzaamheden te verrichten die in het nationale belang van Australië zijn vallen ook hieronder.

Media and Film Staff Visa

Dit type visum heeft betrekking op het volgende:

  • Journalisten, correspondenten of verslaggevers die buitenlandse nieuwsorganisaties vertegenwoordigen
  • Televisie- of filmpersoneel, inclusief acteurs, productie- en ondersteunend personeel en setfotografen die betrokken zijn bij de productie van documentaire programma’s of reclames uitsluitend voor gebruik in het buitenland

Entertainment Visa

Dit type visum is voor mensen die willen werken in de Australische entertainmentindustrie in film, televisie of live producties. Dit kan zijn om op te treden, of in een achter-de-schermen rol zoals directeur, regisseur en ander producerend personeel.

Religious Worker Visa

Dit visum is gericht op religieuze medewerkers die rechtstreeks dienstverlening bieden aan de religieuze doelstellingen van een Australische organisatie.

Visiting Academic Visa

Een visum voor academici die Australië willen bezoeken om te observeren of te participeren in onderzoeksprojecten, zonder enige vorm van beloning anders dan een bijdrage voor levensonderhoud en reiskosten.

Sport Visa

Een tijdelijk visum voor professionele sportmensen die naar Australië komen om deel te nemen aan een specifieke sportevenement of om te spelen, coachen of om als scheidsrechter op te treden in een georganiseerde competitie.

Working Holiday

Voor mensen vanaf 18 t/m 30 jaar uit bepaalde landen is het mogelijk om Australië te bezoeken en er te werken op een open werkvergunning gedurende een periode van maximaal een jaar. Het Working Holiday visum kan online worden aangevraagd op de website van het Department of Home Affairs.