Canada

Emigreren naar Canada

Een permanente verblijfsvergunning (Permanent Resident Card – PRC) geeft buitenlanders het recht te wonen en werken in Canada zonder beperkingen. Een aantal manieren om te kunnen emigreren naar Canada zijn:

Family Class

Het is mogelijk om als direct familielid van een Canadese staatsburger of van een houder van een permanente verblijfsvergunning (permanent resident) naar Canada te emigreren. Onder directe familieleden vallen echtgenoten of  “common-law” partners van Canadezen en permanent residents en ook hun minderjarige kinderen. Mensen die minstens een jaar samenwonen in een relatie worden gezien als common-law partners voor immigratie. Het betreffende Canadese familielid of houder van een permanente verblijfsvergunning in Canada moet daarvoor optreden als sponsor en een gezamenlijke aanvraag indienen met de gesponsorde persoon. Er zijn ook mogelijkheden om ouders te sponsoren maar die zijn meer beperkt.

Federal Skilled Worker Program

Het Skilled Worker programma biedt mensen die ervaring hebben in beroepen waarvoor een hoge of specialistische opleiding nodig is  de mogelijkheid om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem waarbij kandidaten worden beoordeeld op basis van leeftijd, werkervaring, opleiding, kennis van de Engelse/Franse taal, etc. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen waarbij de aanvrager eerst een minimum aantal punten (passmark) moet kunnen halen om te worden toegelaten tot de “Express Entry” pool, waar ook kandidaten van bepaalde andere immigratieprogramma’s terecht komen. Kandidaten van de diverse programma’s worden dan opnieuw ingedeeld en vergeleken met elkaar via een tweede puntensysteem, de Comprehensive Ranking System.  Vervolgens zal IRCC periodiek de hoogst geplaatste kandidaten selecteren en uitnodigen  om een aanvraag in te dienen voor een permanente verblijfsvergunning (Invitation to Apply). Kandidaten die beschikken over een goedgekeurd werkaanbod en/of die reeds in Canada werken op een tijdelijke werkvergunning  zullen vaak voldoende punten kunnen claimen om voor emigratie in aanmerking te komen, mits ze ook minstens een HBO en uitstekende kennis van Engels en/of Frans hebben.

Provincial Nomination Programs (PNP)

De Canadese provincies en territoria hebben ieder een eigen selectieprogramma voor immigranten. Mensen die voldoen aan de criteria van een provincie of territorium en kunnen aantonen dat ze echt de intentie hebben om daar te wonen, kunnen genomineerd worden door die provincie voor een permanent visum. De Franstalige provincie Québec heeft een geheel eigen programma (Certificat de Sélection du Québec – CSQ) dat veel verder gaat dan de andere provincies. Mensen die geselecteerd worden door Québec mogen uiteindelijk overal in Canada wonen (en omgekeerd). Nadat een PNP aanvraag is goedgekeurd door een provincie of territorium zal de aanvraag worden toegevoegd aan de “Express Entry” pool. Kandidaten met een  PNP nominatie zullen per definitie meer dan voldoende punten scoren om te worden geselecteerd. In sommige gevallen worden de PNP nominaties rechtstreeks buiten Express Entry behandeld.

Self-Employed Class

Deze categorie is gericht op zowel agrarische ondernemers en managers (boeren en tuinders) als zelfstandigen in de kunst- en sportwereld. De aanvrager moet minimaal twee jaar ervaring als zelfstandige in het betreffende vakgebied hebben in de vijf jaar voorafgaande aan de visumaanvraag. Ook hier is een puntensysteem van toepassing maar met een  veel lagere passmark en buiten de Express Entry om. Sinds begin 2018 is het programma voor agrarische ondernemers en managers tijdelijk stopgezet . Boeren en tuinders kunnen wel nog steeds gebruik maken van de diverse Provincial Nomination Programs.

Canadian Experience Class

Deze categorie is gericht op mensen die recentelijk een jaar in Canada hebben gewerkt (full-time, of part-time equivalent) in een een “skilled occupation.” Deze aanvragen worden ingediend en beoordeeld via Express Entry. Aanvragers moeten wel een taaltoets doen om in aanmerking te komen. De aanvraag wordt via Express Entry ook geplaatst in het Comprehensive Ranking System.

Skilled Trades Class

Deze categorie is voor vakmensen (zoals o.a timmermensen, lassers, loodgieters) die een een werkvergunning hebben of een provinciale certificatie om het betreffende beroep uit te oefen.  Deze aanvragen worden ingediend en beoordeeld via Express Entry en dus ook geplaatst in het Comprehensive Ranking System.