Canada

Werkvergunning

Om tijdelijk te kunnen werken in Canada is in de meeste gevallen een werkvergunning noodzakelijk. Afhankelijk van de situatie kunnen er verschillende mogelijkheden zijn om voor een tijdelijke werkvergunning in aanmerking te komen. In een aantal uitzonderingssituaties kan iemand werken in Canada zonder tijdelijke werkvergunning.

Werken met tijdelijke werkvergunning

Er zijn in principe twee soorten werkvergunningen:

  • Werkvergunning met goedkeuring vooraf van het ministerie van Employment and Social Development Canada (ESDC) via een Labour Market Impact Analysis (LMIA)
  • Werkvergunningen zonder LMIA. Het gaat hier om speciale omstandigheden zoals, o.a. :
    • Intra-company transfers. Een intra-company transfer maakt het mogelijk voor bedrijven om bepaalde werknemers tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal/zusterbedrijf in Canada. De werknemer moet al minstens een jaar hebben gewerkt in de laatste drie jaar voor het bedrijf dat hem/haar wil uitzenden naar Canada en het moet een leidinggevende functie betreffen of een functie die specialistische kennis van de producten/diensten van het bedrijf (proprietary knowledge) vereist. Bij het laatste gaat het vooral om overdracht van kennis
    • Uitwisselingsprogramma’s voor studenten en andere jongeren, zoals bijvoorbeeld het Working Holiday programma.

Neem contact met ons op om te beoordelen welke werkvergunning in uw situatie van toepassing kan zijn.

Werken zonder tijdelijke werkvergunning

Er zijn een beperkt aantal situaties waar iemand tijdelijk kan werken zonder een tijdelijke werkvergunning, waaronder bijvoorbeeld artiesten, atleten/coaches, journalisten die werken voor buitenlandse opdrachtgevers, etc. Neem contact met ons op om te beoordelen of er voor de beoogde werkzaamheden een werkvergunning is vereist.