Nederland

Zoekjaar afgestudeerden

Als een student is afgestudeerd aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, kan de student een verblijfsvergunning aanvragen voor een ‘zoekjaar’. De student kan tijdens het jaar op zoek gaan naar een baan.

Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning gelden er bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld: de afgestudeerde heeft niet eerder gebruik gemaakt van het zoekjaar voor in Nederland afgestudeerden, is in het bezit van een diploma van een Nederlandse hogeschool of universiteit en het diploma mag niet ouder zijn dan één jaar.

Zodra de student een baan heeft gevonden, kan hij/zij een verblijfsvergunning als kennismigrant aanvragen. Dit is voordelig voor de werkgever, want het bruto loon van de student in het zoekjaar is aanzienlijk lager dan een ‘gewone’ kennismigrant. Het minimum brutosalaris per 1 januari 2020 bedraagt per maand € 2.423. De verblijfsvergunning wordt voor ten hoogste één jaar verleend. Na dit jaar moet de aanvrager een baan als kennismigrant vinden/behouden.