Nederland

Practicant

Om een practicant in dienst te kunnen nemen dient een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in het kader van lerend werken aangevraagd te worden door de Nederlandse werkgever. De practicant gaat bij een Nederlands bedrijf werken om ervaring op te doen voor het uitoefenen van zijn/haar functie in het land van herkomst. Er moet een trainee programma worden ingediend waaruit de noodzaak van de tewerkstelling in Nederland blijkt. De geldigheid van de verblijfsvergunning voor practicanten bedraagt maximaal 24 weken en kan niet verlengd worden.