Nieuw-Zeeland

Skilled Migrant Category

De Skilled Migrant Category is een categorie om een permanente verblijfsvergunning voor Nieuw-Zeeland te verkrijgen. Belangrijke voorwaarden om een aanvraag in te kunnen dienen voor de Skilled Migrant Category zijn:

 • De hoofdaanvrager moet minimaal 160 punten kunnen claimen voor opleiding, werkervaring, werkaanbod in Nieuw Zeeland, leeftijd, etc.
 • Goede kennis van de Engelse taal door de hoofdaanvrager: score van minimaal 6.5 op een IELTS test, of vergelijkbare score op een aantal andere Engelse testen.
 • 55 jaar of jonger
 • Een aanbod voor ‘skilled employment’, en/of opleiding en werkervaring in een ‘skilled occupation’. Een werkaanbod is niet verplicht, maar in de praktijk vrijwel altijd nodig om aan 160 punten te komen.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

 1. Indienen van een ‘Expression of Interest’ waarmee een overzicht wordt gegeven van de punten waar de aanvrager aanspraak op maakt.
 2. ‘Invitation to Apply’ nadat de ‘Expression of Interest’ is geselecteerd in de tweewekelijkse trekking.

Expression of Interest

De aanvrager geeft in deze fase aan waar hij/zij punten voor claimt. Er zijn minimaal 160 punten nodig om een Expression of Interest in te kunnen dienen. De meeste punten kunnen worden verdiend met opleiding, werkervaring, het aanbod van een baan in Nieuw-Zeeland en leeftijd. Bonuspunten kunnen worden verdiend met opleiding en werkervaring die in Nieuw-Zeeland zijn verkregen, familie in Nieuw-Zeeland en de kwalificaties van de partner. Verder zijn er bonuspunten te verdienen voor posities die op de ‘Long Term Skills Shortage List’ staan, het aanbod van een baan buiten de Auckland regio of het aanbod van een baan in een ‘future growth area’.

Er wordt elke twee weken een trekking gedaan uit de ingediende EOI’s. Indien een EOI gedurende een periode van 6 maanden niet wordt geselecteerd wordt deze verwijderd.

Invitation to Apply

Nadat een EOI is geselecteerd vindt er een initiële beoordeling plaats. Als deze beoordeling positief verloopt wordt er vervolgens een ‘Invitation to Apply’ (ITA) verstuurd, waarmee de aanvrager wordt uitgenodigd om de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen. Dit is de volledige visumaanvraag waarbij alle ondersteunende documentatie moet worden meegestuurd. De complete aanvraag wordt beoordeeld door INZ. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de permanente verblijfsvergunning afgegeven en heeft iemand een jaar de tijd om naar Nieuw-Zeeland te emigreren. In eerste instantie zal de aanvrager in aanmerking komen voor een Resident Visa met voorwaarden. Nadat aan deze voorwaarden zijn voldaan (vaak na een periode van twee jaar) kan een aanvraag worden ingediend voor een Permanent Resident Visa, een permanente verblijfsvergunning zonder voorwaarden.

Aangekondigde wijzigingen

In augustus 2017 wordt de puntentabel die wordt gebruikt voor de Skilled Migrant categorie significant aangepast. Een aantal belangrijke aanpassingen die worden doorgevoerd zijn:

 • Meer punten voor een (erkende) Masters degree of PhD
 • Het aantal punten voor relevante werkervaring kan hoger oplopen
 • Meer punten voor de leeftijdsgroep van 30-39 jaar
 • Toevoegen van bonuspunten voor banen met een hoog salaris (meer dan NZ$ 97.718 per jaar)
 • Verwijderen van bonuspunten voor familie in Nieuw-Zeeland, opleiding of ervaring in een ‘future growth area’, etc.