America Visa Visum Versa Amerika

Amerika

Investeringsvisum (E-2)

Naast het L-1 Intercompany Transfer visum kan ook het E-2 investeringsvisum interessant zijn voor bedrijven die een of meerdere medewerkers willen uitzenden naar de Amerikaanse vestiging. Dit kan een nieuwe vestiging zijn, een bestaande vestiging, of bij overname van een bestaand bedrijf in de VS. Nadat eerst de initiële E status van het bedrijf is aangevraagd kunnen volgende aanvragen hierop worden gebaseerd, zolang er ook aan de overige voorwaarden van het visum wordt voldaan.

Zowel het E-1 visum (handel) als het E-2 visum (investering) is gebaseerd op handelsverdragen die de Verenigde Staten heeft gesloten met verschillende landen, waaronder Nederland en België.

Voorwaarden E1 / E2 visum

Bij een E1 of E2 visumaanvraag moet worden aangetoond dat zowel het bedrijf als de medewerker de nationaliteit heeft van het land dat het handelsverdrag heeft afgesloten. De nationaliteit van het bedrijf wordt bepaald op grond van de nationaliteit van de personen die minstens 50% van het bedrijf bezitten, ongeacht de plaats van oprichting.

Voorwaarden voor het E-2 Investeringsvisum zijn:

  • Er moet sprake zijn van een actuele en actieve investering in het bedrijf in de VS. De investeerder moet hiermee een meerderheidsaandeel verkrijgen in het Amerikaanse bedrijf.
  • Er moet sprake zijn van een substantiële, niet marginale investering in de onderneming in de VS. Dit betekent veelal dat er ook werkgelegenheid moet worden gecreëerd.
  • De medewerker voor wie het visum wordt aangevraagd moet een sleutelpositie innemen in de onderneming.

Voorwaarden voor het E1 visum zijn:

  • Het bedrijf moet zich bezighouden met de handel in goederen of diensten. De handel moet substantieel zijn in het specifieke gebied waarin gehandeld wordt.
  • De handel moet voor het merendeel (51%) tussen land van herkomst van de handelaar en de Verenigde Staten zijn.
  • De werknemer moet het bedrijf in een speciale functie dienen, hetzij als manager, hetzij als een werknemer met essentiële vaardigheden.

Aanvraagprocedure E visum

De aanvraag voor een E1 of E2 visum wordt direct ingediend bij het Amerikaanse consulaat in het land waar de investeerder is gevestigd. VisaVersa heeft zeer veel ervaring met het samenstellen en indienen van E1 en E2 visumaanvragen bij verschillende consulaten en ambassades in Europa, zoals Amsterdam, Brussel, Londen, Frankfurt, Madrid, etc.

De doorlooptijd van de visumaanvraag is afhankelijk van de werkdruk op het consulaat en fluctueert aanzienlijk. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen die wij jaarlijks indienen hebben we altijd een goede indruk van de te verwachten doorlooptijd.

Werkvergunning partner

De partner van een E-visumhouder mag werken in de Verenigde Staten. Hij/zij krijgt een open werkvergunning bij binnenkomst in de VS.