Amerika

Overplaatsing (L1)

Het L1 Intracompany Transfer visum wordt aangevraagd bij overplaatsing van een medewerker naar een vestiging in de VS. Het is een werkvisum dat veel wordt aangevraagd voor medewerkers die als expat worden uitgezonden naar Amerika. Er zijn twee verschillende categorieën binnen het L1 visum:

 • L1A voor Managers en Executives
  Dit visum wordt aangevraagd voor 3 jaar en kan tot maximaal 7 jaar verlengd worden.
 • L1B voor “Specialized Knowledge Personnel”
  Dit visum wordt aangevraagd voor 3 jaar en kan tot maximaal 5 jaar verlengd worden.

Indien het een overplaatsing naar een nieuwe vestiging in de VS betreft zal het initiele visum veelal voor maximaal een jaar worden afgegeven. Het visum kan dan vervolgens verlengd worden met periodes van 2 jaar tot de maximale termijn.

Voorwaarden L1 werkvisum

 • De medewerker die wordt overgeplaatst naar de Verenigde Staten moet binnen de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar in dienst zijn (geweest) bij de onderneming buiten de VS.
 • Er moet een juridische relatie zijn tussen de vestiging die de medewerker uitzendt en de vestiging in de VS.
 • Het bedrijf dat de medewerker uitzendt, moet blijven voortbestaan buiten de VS. Belangrijk is dat er niet alleen een ‘lege’ onderneming achter blijft.
 • De medewerker die wordt overgeplaatst wordt naar de VS moet moet een Management of Executive positie (L-1A) bekleed hebben bij het bedrijf buiten de VS, of als specialist hebben gewerkt (L-1B).
 • De medewerker moet gekwalificeerd zijn door opleiding en ervaring.
 • De medewerker moet in de Verenigde Staten ook een Management of Executive positie gaan bekleden of als specialist gekwalificeerd kunnen worden.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een L1A of L1B visum wordt ingediend bij de USCIS. De visumaanvraag bevat informatie over de medewerker, de onderneming waar de medewerker op dit moment werkt en de onderneming in de VS. Na goedkeuring van de aanvraag door de USCIS wordt het visum aangevraagd bij het Amerikaans consulaat in Amsterdam.

Werkvergunning partner

De partner van een L-visumhouder mag werken in de Verenigde Staten. Hij/zij krijgt een open werkvergunning bij binnenkomst in de VS.