Australië

Kinderen

Onder deze categorie kunnen mensen in Australië met de Australische nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning, hun niet-getrouwde kinderen of stiefkinderen onder de 18 sponsoren voor een permanente verblijfsvergunning. Kinderen boven de 18 en onder de 25 die fulltime studenten zijn en steeds financieel afhankelijk van de de sponsor kunnen ook in aanmerking komen, mits ze nooit zijn getrouwd en nooit samen hebben gewoond in een relatie voor 12 maanden of meer (de facto relationship).

Om aan de fulltime studiecriteria te voldoen moet men in de volgende situatie zijn:

  • Ingeschreven en actief een fulltime studie volgen op een erkende opleidingsinstituut met het doel een professionele- of andere beroepsdiploma te krijgen.
  • Steeds studerend zijn geweest vanaf 18 of zijn begonnen met de professionele- of beroepsopleiding binnen 6 maanden (of een redelijke tijd) na het afronden van het voortgezet onderwijs (secondary school).
  • Niet een fulltime baan hebben.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op de leeftijdslimiet van 25 en/of de eis dat een kind boven de 18 een fulltime student moet zijn als het gaat om een kind dat arbeidsongeschikt is.