Australië

Ouders

Onder deze categorie kunnen meerderjarige kinderen, die in Australië wonen en de Australische nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning hebben, hun ouders sponsoren voor immigratie. De sponsor moet dus 18 of ouder zijn, en minstens 2 jaar al hebben gewoond in Australië (onder bepaalde dringende omstandigheden kan deze periode minder dan 2 jaar zijn)

Ook moet worden voldaan aan de “balance of family”  eisen, namelijk:

  • Dat minstens de helft van de kinderen van de betreffende ouder(s) die men wil sponsoren reeds de Australische nationaliteit hebben of met een permanente verblijfsvergunning in Australië wonen; of de ouders hebben meer kinderen die in Australië wonen met de Australische nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning dan welk ander land dan ook.

De sponsor moet ook een Assurance of Support (AoS) geven. Een AoS is een juridische verplichting die men (de sponsor of iemand anders in Australië) aangaat om, indien nodig, financiële steun te geven voor een bepaalde periode zodat de gesponsorde ouders geen beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering.

Partners en afhankelijke kinderen van de gesponsorde ouder kunnen ook mee immigreren.