Australië

Skilled Worker

Een permanent verblijfsvisum maakt het mogelijk voor een emigrant om te wonen, werken en studeren in Australië zonder beperkingen. De wet, voorschriften en procedures die betrekking hebben op het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning zijn onderworpen aan frequente veranderingen.

Er zijn op dit moment verschillende manieren voor hoog opgeleide werknemers en vaklieden om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen:

 • Skilled – Sponsored (Permanent) Visa (subclass 190)
  Dit visum is voor mensen die niet in staat zijn om te voldoen aan de eisen voor een Skilled Independent Visa maar die ervaring hebben in een beroep op de Short-term Skilled Occupation List (STSOL Aanvragers moeten worden gesponsord door een in aanmerking komend familielid die in Australië woont of zijn genomineerd door de regering van een State of Territory. Zij moeten ook slagen voor een puntentest.
 • Regional Nominated or Sponsored (Provisional) (subclass 489)
  Dit visum is voor hoogopgeleide werknemers en vaklieden die worden genomineerd door de regering van een State of Territory of gesponsord door een familielid in bepaalde aangewezen gebieden. Het visum is geldig voor vier jaar en kan de basis leggen voor een permanente verblijfsvergunning.
 • Employer Nomination Scheme (ENS)
  Dit visum is voor hoogopgeleide werknemers en vaklieden die gesponsord worden voor een permanente verblijfsvergunning door een werkgever in Australië.  Er zijn drie stromen in deze categorie.
 • Skilled Regional Sponsored Scheme (RSMS)
  Dit visum is voor hoogopgeleide werknemers en vaklieden die gesponsord worden voor een permanente verblijfsvergunning door een werkgever in bepaalde aangewezen gebieden van Australië (Regional Australia). Er zijn drie stromen in deze categorie.