Australië

Regional Nominated or Sponsored

Deze categorie is voor mensen die kwalificaties en vaardigheden hebben in een beroep op de Combined List of Eligible Occupations maar die nog niet voldoen aan de eisen voor een permanent visum.

Om in aanmerking te komen voor dit tijdelijke visum, moet men worden genomineerd door de regering van een State of Territory of gesponsord door een bevoegde familielid, woonachtig in een aangewezen gebied. Een tijdelijk visum, met een geldigheid van vier jaar wordt dan af gegeven om te wonen en werken in een specifiek, aangewezen gebied (Specified Regional Area) van Australië. Zodra men minstens twee jaar in het betreffende gebied heeft gewoond en daar minstens een jaar fulltime heeft gewerkt, kan een aanvraag worden ingediend voor een permanent visum.

Mensen die in aanmerking komen voor dit programma moeten ook aan de Engelse taalvaardigheidsvereisten voldoen  en een minimum aantal punten verkrijgen voor selectiefactoren zoals leeftijd, Engelse taalbeheersing,  opleidingsniveau, geschoolde werkervaring, partner kwalificaties, etc. Tien extra punten woerden toegekend voor aanvragers met een nominatie van de regering van een State of Territory.