Australië

Regional Sponsored Migration Scheme

Deze categorie is voor geschoolde werknemers die niet ouder zijn dan 45 jaar en die gesponsord worden voor een permanente, fulltime baan door een werkgever in een aangewezen gebied (Designated Regional Area) in Australië (alle gebieden behalve Brisbane, Gold Coast, Newcastle, Sydney, Wollongong en Melbourne).

Het werkaanbod moet voldoen aan bepaalde eisen betreffende het vaardigheidsniveau en moet vooraf aan de aanvraag worden beoordeeld door een Regional Certifying Body. Loon en werkomstandigheden moeten voldoen aan Australische standaarden.  Bepaalde werknemers, zoals vaklieden die een aanvraag doen onder de Direct Entry Stream, moeten hun vaardigheden vooraf laten toetsen door een aangewezen, relevante beoordelingsautoriteit in Australië, tenzij ze werden opgeleid in Australië.

En puntentest is niet van toepassing in deze categorie.