Australië

Skilled – Independent

Deze categorie is voor mensen die niet ouder zijn van 45 jaar en die een positieve beoordeling van hun vaardigheden hebben verkregen van een aangewezen relevante beoordelingsautoriteit in Australië voor  een beroep op de Combined Current List of Eligible Occupations  van het Department of Home Affairs. Dit is een lijst van geschoolde (skilled)  beroepen met een hoge waarde voor de Australische arbeidsmarkt, waardoor er in deze beroepen  een structurele, langdurige beschikbaarheid aan werk is.

Mensen die in aanmerking komen voor dit programma moeten ook voldoen aan de Engelse taalvaardigheid vereisten en een minimaal aantal punten verkrijgen (65) voor selectiefactoren zoals leeftijd, Engelse taalbeheersing, opleidingsniveau, geschoolde werkervaring en partner kwalificaties etc.