Australië

Skilled – Nominated

Deze categorie is voor mensen die niet ouder zijn dan 45 jaar en een positieve beoordeling van hun vaardigheden hebben ontvangen van een aangewezen relevante beoordelingsautoriteit in Australië voor een beroep op de Combined Current List of Eligible Occupations maar die niet in staat zijn te voldoen aan de eisen van de Skilled Independent Visa.

Zij moeten zijn genomineerd door een Australische State of Territory of gesponsord worden door een aangewezen familielid boven de leeftijd van 18 (kind, ouder, zus/broer, tante/oom of neef/nicht). De Combined Current List of Eligible Occupations is een lijst van geschoolde beroepen van hoge waarde voor de Australische arbeidsmarkt, waardoor er in deze beroepen een structurele, langdurige beschikbaarheid aan werk is.

Mensen die in aanmerking komen voor dit programma moeten ook aan de  Engelse taalvaardigheidsvereisten voldoen en een minimaal aantal punten verkrijgen (65) voor selectiefactoren zoals leeftijd, Engelse taalbeheersing, opleidingsniveau, geschoolde werkervaring en partner kwalificaties etc. Vijf extra punten worden toegekend aan aanvragers met een nominatie van een State of Territory.