New Zealand

Skills Shortage Lists

New Zealand has a number of Skills Shortage Lists that are used to indicate for which occupations there is a shortage, and which migrants New Zealand therefore would like to persuade to (temporarily) move to New Zealand. An online Skills Shortage Checker makes it possible to quickly discover which professions are on the list. The lists are periodically updated.

It is important to note that if your occupation is not on one of the Skills Lists, that does not mean that you cannot emigrate to New Zealand. When a particular occupation is on the skills list, this only makes the application procedure easier for a potential immigrant. An “ordinary” expatriate whose occupation is not on the career list can still follow the normal application procedure for a temporary work visa or permanent residence permit.

Regional Skill Shortage List

De Regional Skill Shortage List (RSSL) geeft per regio aan voor welke beroepen er een tekort op de korte termijn is. De Regional Skill Shortage List stond lange tijd bekend als de Immediate Skill Shortage List. Het doel van deze lijst is om het werkgevers gemakkelijker te maken om werknemers uit het buitenland aan te nemen voor beroepen waarvan in Nieuw-Zeeland een tekort is.

Een werkgever hoeft bij een Essential Skills visumaanvraag niet aan te tonen dat er is gezocht naar iemand in Nieuw-Zeeland die het werk zou kunnen doen. De aanvrager moet vanzelfsprekend wel aantonen dat hij/zij kan voldoen aan de voorwaarden zoals deze op de RSSL zijn aangegeven. Daarnaast moet aan alle andere voorwaarden van het Essential Skills visum worden voldaan.

Dat een werkvisum wordt afgegeven voor een baan die op de RSSL beroepenlijst staat betekent niet automatisch dat er op termijn een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd. De lijst is bedoeld om tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen met migranten.

De aanvraagprocedure van een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) is niet aangepast op basis van de beroepen op de Regional Skills Shortage List, maar alleen op basis van de Long Term Skills Shortage List.

Long Term Skills Shortage List

De Long Term Skills Shortage List (LTSSL) geeft aan voor welke beroepen een langdurig tekort op de Nieuw-Zeelandse arbeidsmarkt wordt verwacht. Het doel van deze lijst is om het potentiele emigranten gemakkelijker te maken om een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) aan te vragen.

Wanneer een beroep op de Long Term Skills Shortage List staat én de kandidaat aan de eisen op de lijst voldoet kunnen bonuspunten worden verdiend die het gemakkelijker maken om een Skilled Migrant Visa (permanente verblijfsvergunning) aan te vragen.

Daarnaast is er een subcategorie van de Work to Residence visumcategorie ingericht voor potentiele emigranten met beroepen op deze lijst.