Nederland

Ondernemen / Investeren

Voor buitenlandse ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden om zich te vestigen in Nederland.

Zelfstandig ondernemer

Als een zelfstandig ondernemer naar Nederland wil komen om een onderneming te starten moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. De ondernemer moet voldoen aan de vereisten voor het uitoefenen van het bedrijf, en voldoende en duurzaam inkomen hebben van €1051,30 per maand (exclusief vakantiegeld). Dit inkomen moet blijken uit het ondernemingsplan dat zal worden meegestuurd met de aanvraag. Uit het ondernemingsplan moet blijken dat het bovengenoemde inkomen nog voor minimaal twaalf maanden beschikbaar is.

Een ander belangrijke voorwaarde is dat de bedrijfsactiviteit een wezenlijk economisch doel dient. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het systeem kent drie belangrijke onderdelen:

  • Opleiding en werkervaring
  • Ondernemingsplan
  • Toegevoegde waarde in Nederland

Dutch-American Friendship Treaty

Amerikaanse ondernemers die een bedrijf willen opzetten waarbij er handel wordt gedreven tussen de Verenigde Staten en Nederland kunnen vallen onder het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag. De eis dat het bedrijf een economisch doel dient, komt in dit geval te vervallen.