Nederland

Kennismigranten

Een kennismigrant kan naar Nederland komen om te werken bij een door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) erkend referent, mits het salaris voldoet aan het gestelde minimum bruto maandloon en marktconform is. Een groot voordeel van de kennismigrantenregeling is dat de werknemer niet in het bezit hoeft te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Ook de partner van de kennismigrant hoeft niet in het bezit te zijn van een TWV wanneer hij/zij een vergunning heeft als partner van een kennismigrant.

Erkenning als referent
Een onderneming die een kennismigrant in dienst wil nemen moet zijn erkend als referent door de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND). Bij een aanvraag voor erkenning kijkt de IND naar de betrouwbaarheid, solvabiliteit en continuïteit van de onderneming.

Voorwaarden kennismigrantenregeling
Er moet ook worden voldaan aan het looncriterium, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2023 gelden de volgende bedragen: 

  • Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar geldt een bruto maandsalaris van € 3.672 (excl. 8% vakantiegeld);
  • Voor kennismigranten die 30 jaar of ouder zijn geldt een bruto maandsalaris van € 5.008 (excl. 8% vakantiegeld);
  • Voor kennismigranten die in Nederland zijn afgestudeerd geldt een lager inkomensvereiste van € 2.631 (exclusief 8% vakantiegeld) bruto per maand.

De werkgever dient bij de aanvraag een arbeidsovereenkomst te overleggen waarin de duur van de overeenkomst, de functie van de vreemdeling en het bruto maandsalaris is opgenomen.

Verblijfsdocument
Afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst krijgt de kennismigrant een verblijfsvergunning. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd krijgt de kennismigrant een vergunning voor vijf jaar.

30% regeling
De werkgever en de kennismigrant kunnen een verzoek bij de belastingdienst indienen voor de 30% regeling.

Neem voor meer informatie contact met ons op.