Nederland

Kennismigranten

Een kennismigrant kan naar Nederland komen om voor een periode van langer dan drie maanden te werken bij een door de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) erkend kennismigrantenbedrijf, mits het salaris voldoet aan de gestelde minimum bruto-inkomen eisen. Deze inkomensgrens wordt jaarlijks vastgesteld. Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende (maandelijkse) bedragen:

  • tot een leeftijd van 30 jaar: € 3.381 (excl. 8% vakantiegeld)
  • 30 jaar en ouder: € 4612 (excl. 8% vakantiegeld)

Een groot voordeel van de kennismigrantenregeling is dat de werkgever niet in het bezit hoeft te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Ook de partner van de kennismigrant hoeft niet in het bezit te zijn van een TWV wanneer hij/zij een vergunning heeft als partner van een kennismigrant.

De werkgever dient een arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt voor hoe lang de kennismigrant in dienst blijft, wat zijn/haar functie is en wat hij/zij zal verdienen. Afhankelijk van de duur van het arbeidscontract krijgt de kennismigrant een verblijfsvergunning. Bij een contract van onbepaalde tijd krijgt de kennismigrant een verblijfsvergunning voor vijf jaar.

De kennismigrantenregeling biedt in specifieke situaties aanvullende mogelijkheden om een medewerker van buiten de EU voor een vergunning in aanmerking te laten komen. Een aantal van deze mogelijkheden zijn gericht op:

  • Medewerkers die in concernverband worden overgeplaatst naar de Nederlandse vestiging of joint venture van een in het buitenland gevestigd bedrijf.
  • Tevens is verblijf als kennismigrant bij een startende onderneming mogelijk indien de onderneming onderdeel vormt van een buitenlands bedrijf.
  • Afgestudeerden van een Nederlandse universiteit kunnen tijdens hun zoekjaar gebruik maken van de kennismigrantenregeling. Er geldt dan een lager inkomensvereiste (€ 2423 per maand, exclusief 8% vakantiegeld)

Een kennismigrant zal zich na binnenkomst in Nederland moeten registreren bij de gemeente waar hij/zij verblijft. Voor deze registratie is een gelegaliseerde geboorteakte nodig. De werkgever en de kennismigrant kunnen een verzoek bij de belastingdienst indienen voor de 30% regeling.