Nederland

Europese Blauwe Kaart

Nederlandse bedrijven die hoogopgeleid personeel van buiten de Europese Unie willen aannemen kunnen een aanvraag indienen voor een Europese blauwe kaart. De Europese blauwe kaart vloeit voort uit richtlijn 2009/50/EG en is bedoeld voor hoogopgeleide vreemdelingen van buiten de EU die in een van de EU-lidstaten willen werken. De houder van een Europese blauwe kaart en zijn/haar gezinsleden kunnen zich makkelijker in een andere EU-lidstaat vestigen om daar te gaan werken.

In Nederland kan een Europese blauwe kaart een alternatief zijn als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. Zo is het voor de Nederlands werkgever niet verplicht om zich te laten erkennen door de Immigratie – en Naturalisatiedienst.

Voorwaarden Europese Blauwe Kaart

Om in aanmerking te komen voor de Europese blauwe kaart moet worden voldaan aan de inkomenseis van ​€ 5.867 bruto per maand (per 1/1/23) en de diploma-eis. De inkomenseis wordt jaarlijks geïndexeerd. De diploma-eis houdt in dat de vreemdeling minimaal een drie jarige bacheloropleiding moet hebben afgerond. Het diploma moet worden gewaardeerd door het Nuffic. Bij de aanvraag dient de werkgever een arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt dat het gaat om een hooggekwalificeerde baan voor minimaal 12 maanden.

Duur verblijfsdocument

De IND verleent een verblijfsdocument voor de duur van het contract, met een minimum geldigheidsduur van een jaar.

Neem voor meer informatie contact met ons op.