Nederland

GVVA / TWV

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Een werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan voor buitenlandse werknemers en stagiaires die langer dan 3 maanden in Nederland komen werken en verblijven. Een GVVA combineert een verblijfsdocument en werkvergunning. De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document waarin de naam van de werkgever en overige voorwaarden van de vergunning in zijn opgenomen. Een GVVA-aanvraag wordt ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), zij vragen vervolgens advies aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over het arbeidsmarktgedeelte.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

In een aantal gevallen kan worden volstaan met het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

  • Een vreemdeling die voor minder dan 90 dagen in Nederland komt werken; of
  • Een vreemdeling die in bezit is van een geldige verblijfsvergunning voor studie en naast zijn/haar studie maximaal 16 uur per week of fulltime in de maanden juni, juli, augustus wil werken.

Zowel een GVVA als een TWV wordt veelal pas verleend nadat is gebleken dat de werkgever die een vreemdeling wilt aannemen, ondanks voldoende inspanning, geen geschikte kandidaat heeft kunnen vinden in Nederland en in andere EU-lidstaten.

Voor sommige werknemers hoeft er geen werkvergunning te worden aangevraagd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.