Nederland

Stagiair

Om een buitenlandse stagiair in Nederland te kunnen aannemen dient een gecombineerd vergunning verblijf en arbeid (GVVA) in het kader van lerend werken aangevraagd te worden. Het aannemen van een buitenlandse stagiaire is mogelijk als de stage een verplicht onderdeel is van de studie en dus noodzakelijk is ter voltooiing van de opleiding. De onderwijsinstelling in het buitenland moet dit schriftelijk kunnen bevestigen. Verder is belangrijk dat de stagiaire beschikt, met inbegrip van de stagevergoeding, over ten minste een inkomen dat niet lager mag zijn dan 50% van het minimum(jeugd)loon. Bij de aanvraag moet een gefaseerd stageplan worden ingediend. De maximale duur van de stage op MBO-niveau is 6 maanden en op Hbo-niveau 1 jaar.

Neem contact met ons voor meer informatie over het aannemen van een buitenlandse stagiair.