Nederland

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Het is mogelijk om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen als een werknemer van buiten de EU bij een Nederlands bedrijf komt werken. De tewerkstellingsvergunning (TWV) kan worden aangevraagd als de werknemer bijvoorbeeld niet onder de kennismigrantenregeling valt of omdat het gaat om kortdurende werkzaamheden.

De werkgever die een buitenlandse werknemer wilt aannemen moet eerst in Europa op zoek gaan naar een geschikte kandidaat als er geen personeel in Nederland te vinden is. Pas als dit na tenminste 5 weken niets heeft opleverd kan de werkgever op zoek gaan naar werknemers buiten Europa. De TWV kan dan aangevraagd worden. In een aantal gevallen zal de buitenlandse werknemer ook een verblijfsvergunning of visum moeten aanvragen.

Het UWV WERKbedrijf beslist binnen vijf weken over de aanvraag voor een TWV. Er zijn verschillende soorten TWV’s, een tijdelijke, niet-verlengbare vergunning voor kortdurende werkzaamheden, een tijdelijke, verlengbare vergunning, of een TWV voor bepaald soort functies.

Neem contact met ons op voor meer informatie.