Nederland

Wetenschappelijk onderzoeker

Een wetenschappelijk onderzoeker kan naar Nederland komen om onderzoek te doen bij een onderzoeksinstelling die is erkend als referent door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Wetenschappelijk onderzoekers kunnen worden toegelaten als kennismigrant, of op grond van Richtlijn 2016/801.

Voorwaarden

Volgens richtlijn 2016/801 kan een onderzoeker werken als:

  • Betaald onderzoeker;
  • Promovendus, of
  • Onbetaald onderzoeker met een beurs.

en verder:

  • Onderzoeksinstellingen die een wetenschappelijk onderzoeker van buiten de EU in dienst willen nemen moeten zijn erkend als referent door de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND).
  • Er is een gastovereenkomst met de onderzoeksinstelling waaruit onder andere blijkt dat het onderzoeksproject is goedgekeurd.
  • De vreemdeling beschikt over een passend diploma dat toegang geeft tot het doctoraatprogramma.
  • De vreemdeling beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Mobiliteit onderzoekers

De Richtlijn maakt twee vormen van mobiliteit mogelijk voor onderzoekers:

  • Kortetermijnmobiliteit: elk verblijf in een tweede lidstaten voor een periode, per lidstaat, van hoogstens 180 dagen in elke periode van 360 dagen.
  • Langetermijnmobiliteit: elk verblijf in een of meerdere tweede lidstaten voor een periode van meer dan 180 dagen per lidstaat.

Verblijfsdocument

De verblijfsvergunning wordt voor de duur van het onderzoek afgegeven, met een maximum van 5 jaar.

Neem voor meer informatie contact met ons op.