Nederland

Uitwisselingsprogramma’s

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar uit Argentinië, Australië, Canada, Hongkong, Japan, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Uruguay en Zuid-Korea kunnen via de Working Holiday Program (WHP) of de Working Holiday Scheme (WHS) maximaal 1 jaar naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Gedurende het verblijf in Nederland is het toegestaan een korte studie/cursus te volgen en voor een Nederlandse werkgever incidenteel arbeid te verrichten, zonder over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Voorwaarde is dan wel dat het hoofddoel van het verblijf voorop blijft staan.

Per jaar kan aan maximaal 200 Japanse en 100 Zuid-Koreaanse jongeren een verblijfsvergunning voor ‘Working Holiday’ worden verleend. Voor Argentinië, Hongkong, Taiwan en Uruguay geldt dat er per jaar 100 verblijfsvergunningen kunnen worden verleend. Er is geen maximum voor Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders.