Nieuw-Zeeland

Covid Maatregelen

De overheid van Nieuw-Zeeland heeft zeer strikte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Nieuw-Zeeland is vrijwel zonder Corona besmettingen en wil dat graag zo houden.

Er zijn sinds maart 2020 vele maatregelen afgekondigd en deze maatregelen wijzigen ook regelmatig om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. De verwachting is dat Nieuw-Zeeland pas vanaf begin 2022 deze maatregelen zal gaan versoepelen.

Een kort overzicht van de getroffen maatregelen:

 • Uitgangspunt is dat alleen Nieuw-Zeelandse staatsburgers en houders van een permanente verblijfsvergunning (resident visa) naar Nieuw-Zeeland mogen reizen. Voor alle anderen geldt een reisverbod.
 • Reizigers uit andere landen kunnen alleen naar Nieuw-Zeeland reizen als dit voor een Critical Purpose is. De exacte definitie hiervan wordt regelmatig aangepast, maar omvat bijvoorbeeld
  • partners van Nieuw-Zeelanders;
  • mensen met een tijdelijk werkvisum die normaal gesproken in Nieuw-Zeeland wonen;
  • werknemers in de medische sector;
  • werknemers van bepaalde overheidsprojecten die te maken hebben met infrastructuur, voedselvoorziening, etc.
 • Visumaanvragen worden in principe alleen door INZ behandeld als de aanvrager al in Nieuw-Zeeland is. Alle visumaanvragen voor mensen buiten Nieuw-Zeeland staan in principe on hold, met beperkt aantal uitzonderingen. Een aantal categorieen, zoals de Skilled Migrant Categorie, zijn volledig gesloten.
 • Alle reizigers moeten een negatieve Covid-test kunnen overleggen en moeten aankomst in quarantaine. Deze zogenaamde Managed Isolation plekken zijn schaars en wachttijden lopen op.

Aanvragen uitzondering reisverbod

Ondanks het reisverbod is het in uitzonderingsgevallen toch mogelijk om naar Nieuw-Zeeland te reizen. Een uitzondering is bijvoorbeeld ook mogelijk voor monteurs die voor installatie of onderhoud naar Nieuw-Zeeland moeten reizen. Voorwaarde is wel dat de opdrachtgever goed kan aantonen waarom dit van groot belang is.

Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal verschillende stappen. Welke stappen dit precies zijn is weer afhankelijk van de specifieke uitzondering die van toepasssing is.