Nieuw-Zeeland

Licensed Immigration Adviser

Een emigratieadviseur moet zijn erkend door de Immigration Advisers Authority (IAA) om advies te kunnen geven over visumaanvragen voor Nieuw-Zeeland. Alleen Licensed Immigration Advisers mogen een klant vertegenwoordigen bij Immigration New Zealand (INZ). Er zijn een beperkt aantal vrijstellingen, waaronder voor Nieuw-Zeelandse advocaten.

Emigratieadviseur is dus een beschermd beroep. De organisatie die toeziet op de naleving van de richtlijnen voor de beroepsgroep is de Immigration Advisers Authority (IAA). Adviseurs zijn verplicht ieder jaar minimaal 20 uur bijscholing te volgen. Een licentie wordt voor maximaal een jaar afgegeven en moet dan ook jaarlijks worden verlengd.

De IAA houdt een online register bij waarin kan worden opgezocht of een adviseur een geldige licentie heeft, en of er eventueel beperkingen zijn op die licentie.

De beroepsgroep telt ongeveer 1200 adviseurs. Een groot deel hiervan is gevestigd in Nieuw-Zeeland, maar een minderheid bevindt buiten Nieuw-Zeeland. In Europa zijn ongeveer 20 adviseurs gevestigd. Marcel Booiman van VisaVersa is de enige in Nederland gevestigde adviseur.

IAA TradeMark

Marcel Booiman heeft in 2013 de opleiding tot emigratieadviseur afgerond aan Toi Ohomai Institute of Technology (toen nog Bay of Plenty Polytechnic). Hij behaalde het Graduate Certificate in New Zealand Immigration Advice (GCNZIA). Hij heeft sinds januari 2014 een volledige licentie, met als licentienummer 201400120.

Hij is lid van de New Zealand Association for Migration and Investment (NZAMI) en actief betrokken bij een groep van Britse adviseurs (eveneens lid van NZAMI) die een aantal keer per jaar bijscholingsactiviteiten organiseren in Londen (NZAMI Cell Group Meetings)

Verder is Marcel een frequent spreker op de ‘Emigreren kun je leren’ informatiedagen die twee keer per jaar worden georganiseerd door Vlamingen in de Wereld. In het najaar van 2022 wordt er weer een dergelijk evenement georganiseerd worden door VIW.

Tot slot levert Marcel als Certified Professional bijdrages aan de Uglobal Immigration Community. Uglobal is een organisatie die zich richt op internationale mobiliteit van met name ondernemers, investeerders en vermogende particulieren.