Nieuw-Zeeland

Resident Visa

In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden om naar Nieuw-Zeeland te kunnen emigreren langzaam maar zeker aangescherpt. Daarnaast zijn de mogelijkheden heeft ook het Covid reisverbod het heel moeilijk gemaakt om naar Nieuw-Zeeland te kunnen verhuizen van 2020 tot 2022.

In de loop van 2022 zal het duidelijk worden welke mogelijkheden er na Covid zullen zijn voor potentiële emigranten. Over het algemeen zal een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning op één van de volgende gronden zijn gebaseerd:

  • Een baan bij een werkgever in Nieuw-Zeeland
  • Een investering in een onderneming in Nieuw-Zeeland
  • Een relatie met een Nieuw-Zeelands staatsburger of houder van een permanente verblijfsvergunning

Green List Residence Categories

Met ingang van 5 september 2022 worden twee nieuwe residence categorieën geintroduceerd voor immigranten met een beroep op de Green List: De Straight to Residence categorie en de Work to Residence categorie. De Work to Residence categorie is ook beschikbaar voor mensen die een beroep uitoefenen dat niet op de Green List staat, maar die wel meer dan twee keer het modale inkomen in Nieuw-Zeeland verdienen.

Skilled Migrant Category

De Skilled Migrant Category is traditioneel de categorie waarmee de meeste emigranten naar Nieuw-Zeeland kunnen verhuizen. De SMC categorie is al gesloten sinds begin 2020. De verwachting is dat het programma in het najaar van 2022 weer open zal gaan in gewijzigde vorm.

Investeerders & Ondernemers

De Entrepreneur Work Visa category biedt ondernemers de mogelijkheid om een tijdelijk werkvisum voor Nieuw-Zeeland aan te vragen. Het visum is gebaseerd op een investering in een bestaande of nieuw op te zetten onderneming in Nieuw-Zeeland. Dit tijdelijk werkvisum kan uiteindelijk worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning (Entrepreneur Resident Visa).

Het Active Investor Plus Resident Visa programma wordt op 19 september 2022 geintroduceerd. Het minimale investeringsbedrag voor deze categorie is NZ$ 5 miljoen, en de nadruk van het programma ligt op directe investering in Nieuw-Zeelandse bedrijven.

Partners of ouders van Nieuw-Zeelanders

Voor partners van Nieuw-Zeelanders zijn er een aantal verschillende mogelijkheden om een visum aan te vragen. De duur van de relatie zal een belangrijke factor zijn of er wordt gekozen voor een toeristenvisum, tijdelijk werkvisum of (permanent) Resident Visa als partner van een Nieuw-Zeelander.

Of er in 2022 ook weer een mogelijkheid komt voor ouders van Nieuw-Zeelanders om een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) aan te vragen is onzeker. Deze categorie is al sinds 2016 gesloten. Voorjaar 2020 was de beoogde heropening van de visumcategorie maar Covid gooide roet in het eten.