Nieuw-Zeeland

Green List Resident Visa

Met ingang van 5 september 2022 wordt een tweetal nieuwe residence categorieën geintroduceerd voor immigranten met een beroep op de zogenaamde Green List. De Green List kent twee onderdelen: Tier 1 en Tier 2. Voor beide delen van de Green List is een aparte Resident Visa categorie opgesteld.

Straight to Residence

Deze categorie is gericht op mensen die een beroep uitoefenen op Tier 1 van de Green List. Op basis van een fulltime baan bij een NZ werkgever kunnen potentiele immigranten direct een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) vanaf 5 september 2022.

Work to Residence

Immigranten die een beroep uitoefenen op Tier 2 van de Green List kunnen na een verblijf van twee jaar in Nieuw-Zeeland een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa). Over het algemeen zullen zij al werken voor een werkgever in Nieuw-Zeeland op een Accredited Employer Work Visa en vervolgens hun status na twee jaar dan omzetten naar een Resident Visa.

De Work to Residence categorie is ook beschikbaar voor mensen die een beroep uitoefenen dat niet op de Green List staat, maar die wel meer dan twee keer het modale inkomen in Nieuw-Zeeland verdienen. Dat is ongeveer NZ$ 115.000 per jaar.

Aanvullende voorwaarden

Naast de bovenstaande eisen met betrekking tot de baan en het salaris gelden verder nog de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is niet ouder dan 55 jaar
  • De aanvrager moet werken voor een Accredited Employer op het moment dat de aanvraag wordt ingediend
  • Voldoende kennis van de Engelse taal voor de hoofdaanvrager, partner en kinderen ouder dan 16
  • Medische keuring voor alle gezinsleden
  • Verklaring omtrent Gedrag (Police Certificates) voor alle gezinsleden ouder dan 16