Nieuw-Zeeland

Entrepreneur Work Visa

Met een investering in een bedrijf kun je als ervaren ondernemer in aanmerking te komen voor een tijdelijk werkvisum (Entrepreneur Work Visa). Vervolgens is het na een bepaalde periode – afhankelijk van de hoogte van de investering – mogelijk om definitief te emigreren en een aanvraag te doen voor een permanente verblijfsvergunning (Entrepreneur Residence Visa).

Dit visum type is specifiek gericht op ervaren ondernemers die zelf actief een bedrijf willen leiden. De Investor Category is specifiek gericht op investeerders die niet actief betrokken willen zijn bij het managen van hun investering.

Covid-19 update: visumaanvragen voor mensen die niet in Nieuw-Zeeland wonen worden op dit moment niet behandeld.

Stap 1: Entrepreneur Work Visa

Door de immigratiedienst wordt het doel van deze visumcategorie als volgt omschreven: ’to contribute to economic growth by enabling experienced business people to grow or establish high growth and innovative businesses with export potential in New Zealand.

Sleutelwoorden in de doelstelling van de categorie zijn dus: innovative businesses, high growth and export potential. Bedrijven die niet aansluiten bij deze drie doelen komen niet in aanmerking voor deze categorie.

Het Entrepreneur Work Visa werkt op basis van een puntenstelsel waarmee wordt beoordeeld of de beoogde investering voldoet aan de eisen van de visumcategorie. Een score van minimaal 120 punten is noodzakelijk. Punten te zijn verdienen op basis van de hoogte van de investering, ervaring als ondernemer, het creëren van werkgelegenheid, omzet, leeftijd en exportpotentieel. Bonuspunten zijn te verdienen als het een bedrijf buiten de regio Auckland betreft.

Belangrijke voorwaarden voor het Entrepreneur Work Visa zijn verder:

  • Een investering van minimaal NZ$ 100,000.-
  • Een uitgebreid business plan waarin de toegevoegde waarde van de onderneming voor Nieuw-Zeeland wordt gedocumenteerd.
  • De aanvrager moet in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag niet zijn betrokken bij een faillissement of ooit zijn veroordeeld voor fraude.

Het visum is geldig voor maximaal drie jaar. Deze periode van drie jaar wordt opgedeeld in een start-up fase (12 maanden) en de vervolgfase van 24 maanden. De vervolgfase wordt toegekend als de ondernemer heeft aangetoond dat het bedrijf is opgestart in de eerste 12 maanden, zoals omschreven in het business plan.

Entrepreneur Resident Visa

Het Entrepreneur Work Visa is een tijdelijk visum dat de mogelijkheid biedt om gedurende de looptijd van het visum een aanvraag in te dienen voor een permanente verblijfsvergunning in de Entrepeneur Residence Category.

Er zijn twee stromen binnen de Entrepreneur Residence Category: bij een investering hoger dan NZ$500.000 en 3 of meer nieuwe arbeidsplaatsen is het mogelijk om al na 6 maanden een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen.

In andere gevallen is het na 2 jaar verblijf op een Entrepreneur Work Visa mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een permanente verblijfsvergunning. Deze aanvraag moet zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijf als de eerdere Entrepreneur Work Visa aanvraag.