Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland

Investor Visa

Een zeer substantiele investering in Nieuw-Zeeland kan de basis vormen voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning. De investering benodigd voor de Investor 2 categorie is NZ$ 3 miljoen, voor de Investor 1 categorie is dit NZ$ 10 miljoen.

Bij de Investor categorie wordt meestal niet geinvesteerd in een eigen bedrijf, maar kan er worden gekozen uit een grote varieteit aan ‘acceptable investments‘. De investeerder is meestal niet actief betrokken bij het management van het bedrijf of fonds waarin wordt geinvesteerd. Investeren in een eigen bedrijf is echter wel mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

De Entrepreneur Work Visa Category is meer gericht op investeringen in een eigen bedrijf waarbij de investeerder zich ook actief met het management bezig houdt. 

Een zeer belangrijk element in visumaanvragen voor een Investor Visa is dat goed aangetoond kan worden hoe de aanvrager zijn/haar vermogen heeft verkregen, en dat dit op een legale manier is gebeurd. Er wordt nauwgezet gevolgd hoe de verkregen fondsen uiteindelijk worden geinvesteerd in Nieuw-Zeeland volgens de reguliere bancaire kanalen.

De Investor visumcategorie kent twee subcategorieën, Investor 1 en Investor 2.

Investor 1

Voor een Investor 1 aanvraag moet minimaal NZ$10 miljoen worden geïnvesteerd voor een periode van 3 jaar. Naast het investeringsbedrag moet de investeerder verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Algemene ‘Health & Character’ vereisten. Een medische keuring maakt altijd deel uit van de aanvraagprocedure, en verder moeten er Police Certificates worden overlegd.
  • De investeerder moet een ‘fit and proper person’ zijn. Dit betekent dat iemand zich moet hebben gehouden aan alle relevante regelgeving (financieel / immigratie, etc) voor de bedrijven waar hij/zij voor verantwoordelijk is geweest. Daarnaast geen veroordeling voor fraude, valsheid in geschrifte, etc.

Een investeerder in de Investor 1 categorie hoeft slechts 88 dagen in Nieuw-Zeeland door te brengen gedurende de drie jaar durende investeringsperiode. De exacte verdeling van deze dagen is afhankelijk van de investering die wordt gekozen.

Familieleden (partner en kinderen) kunnen worden meegenomen in de aanvraag, en hoeven eigenlijk maar 1 dag in Nieuw-Zeeland door te brengen nadat de aanvraag is goedgekeurd.

Investor 2

Voor een Investor 2 aanvraag moet minimaal NZ$3 miljoen worden geïnvesteerd voor een periode van 4 jaar. Naast het investeringsbedrag moet de investeerder verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Maximaal 65 jaar oud
  • Kennis van de Engelse taal: minimaal 3.0 op een IELTS test, of vergelijkbare score op een andere test.
  • De investeerder moet minimaal 20 punten kunnen claimen volgens de puntentabel die wordt gebruikt voor deze visumcategorie
  • De investeerder moet minimaal 3 jaar werkervaring hebben als ondernemer of manager. De definitie die hiervoor wordt aangehouden is: verantwoordelijk voor een bedrijf met minimaal 5 medewerkers of een jaarlijkse omzet van NZ $ 1 miljoen.
  • Algemene ‘Health & Character’ vereisten. Een medische keuring maakt altijd deel uit van de aanvraagprocedure, en verder moeten er Police Certificates worden overlegd.
  • De investeerder moet een ‘fit and proper person’ zijn. Dit betekent dat iemand zich moet hebben gehouden aan alle relevante regelgeving (financieel / immigratie, etc) voor de bedrijven waar hij/zij voor verantwoordelijk is geweest. Daarnaast geen veroordeling voor fraude, valsheid in geschrifte, etc.

Een investeerder in de Investor 2 categorie moet minimaal 438 dagen in Nieuw-Zeeland door te brengen gedurende de laatste 3 jaar van de investeringsperiode. De exacte verdeling van deze dagen is afhankelijk van de investering die wordt gekozen.

Familieleden (partner en kinderen) kunnen worden meegenomen in de aanvraag, en hoeven eigenlijk maar 1 dag in Nieuw-Zeeland door te brengen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa).