Nieuw-Zeeland

Skilled Migrant Category

De Skilled Migrant Category is de visumcategorie die verhoudingsgewijs de meeste mensen een mogelijkheid biedt om naar Nieuw-Zeeland kunnen emigreren. Andere mogelijkheden om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen voor Nieuw-Zeeland kunnen zijn gebaseerd op een substantiële investering of een aanvraag ingediend door een familielid met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit (vaak de partner).

Een belangrijk element in deze visumcategorie is een puntentabel. Elementen (opleiding, ervaring, baan, salaris) die de overheid belangrijk vindt voor potentiele migranten worden op deze manier wijze meegenomen in de aanvraagprocedure.

Voorwaarden Skilled Migrant Category

Belangrijke voorwaarden om een aanvraag in te kunnen dienen voor de Skilled Migrant Category zijn:

  • De hoofdaanvrager moet minimaal 160 punten kunnen claimen voor opleiding, werkervaring, werkaanbod in Nieuw Zeeland, leeftijd, etc;
  • Goede kennis van de Engelse taal: een score van minimaal 6.5 op een IELTS test voor de hoofdaanvrager, of vergelijkbare score op een aantal andere Engelse testen.
  • 55 jaar of jonger;
  • Een aanbod voor ‘skilled employment’, en/of opleiding en werkervaring in een dergelijke functie. Een werkaanbod is niet verplicht, maar in de praktijk vrijwel altijd nodig om aan 160 punten te komen;
  • Opleiding en de werkervaring van de aanvrager worden getoetst aan de functieomschrijving zoals deze in ANZSCO (Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) wordt beschreven;
  • Het salaris voor een baan met ANZSCO skill level 1, 2 of 3 moet minimaal NZ$ 25,50 per uur (of het jaarsalaris wat daarmee overeenkomt) bedragen. Voor een baan met ANZSCO skill level 4 of 5 moet het salaris minimaal NZ$ 38.25 per uur bedragen.

Covid-19 update: tot april 2021 worden er geen Expressions of Interest geselecteerd voor het SMC programma. Reeds ingediende aanvragen worden nog wel behandeld, maar doorlooptijden zijn veelal opgelopen tot 12 maanden of langer.

Skilled Migrant visum aanvragen

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

  1. Indienen van een ‘Expression of Interest’ waarmee een overzicht wordt gegeven van de punten die de aanvrager claimt.
  2. ‘Invitation to Apply’ nadat de ‘Expression of Interest’ is geselecteerd in de tweewekelijkse trekking.

Expression of Interest (EOI)

Je geeft in deze fase aan waar je punten voor claimt. Er zijn 160 punten nodig om een Expression of Interest in te kunnen dienen. De meeste punten kunnen worden verdiend met opleiding, werkervaring, het aanbod van een baan in Nieuw-Zeeland en leeftijd. Bonuspunten kunnen worden verdiend met opleiding en werkervaring die in Nieuw-Zeeland zijn verkregen en de diploma’s van de partner. Verder zijn er bonuspunten te verdienen voor banen buiten de regio Auckland.

Er wordt elke twee weken een trekking gedaan uit de ingediende EOI’s. Indien een EOI gedurende een periode van 6 maanden niet wordt geselecteerd wordt deze verwijderd.

Invitation to Apply

Nadat een EOI is geselecteerd vindt er een initiële beoordeling plaats. Als deze beoordeling positief verloopt wordt er vervolgens een ‘Invitation to Apply’ (ITA) verstuurd, waarmee de aanvrager wordt uitgenodigd om de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen. Dit is de volledige visumaanvraag waarbij alle ondersteunende documentatie moet worden meegestuurd. De complete aanvraag wordt beoordeeld door INZ.

Na goedkeuring van de visum aanvraag wordt de permanente verblijfsvergunning afgegeven en heb je een jaar de tijd om naar Nieuw-Zeeland te emigreren. In eerste instantie zal de aanvrager in aanmerking komen voor een Resident Visa met voorwaarden. Nadat aan deze voorwaarden zijn voldaan (vaak na een periode van twee jaar) kan een aanvraag worden ingediend voor een Permanent Resident Visa, een permanente verblijfsvergunning zonder voorwaarden.