Nieuw-Zeeland

Entrepreneur Work Visa

Met een investering in een bedrijf in Nieuw-Zeeland is kan een ondernemer in aanmerking te komen voor een tijdelijk werkvisum, het Entrepreneur Work Visa. Afhankelijk van de hoogte van de investering is het vervolgens mogelijk definitief te emigreren en een aanvraag te doen voor een permanente verblijfsvergunning (Entrepreneur Residence Visa).

Het visum voor entrepreneurs is gericht op ondernemers die zelf actief een bedrijf willen leiden. De Investor Categorie is specifiek gericht op investeerders die niet actief betrokken willen zijn bij het managen van hun investering.

Entrepreneur Work Visa

Het Entrepreneur Work Visa is begin 2014 geïntroduceerd als vervanger van het Long Term Business Visa. Het doel van de visumcategorie is om immigranten aan te trekken die bedrijven in Nieuw-Zeeland willen opstarten of overnemen. Het doel is om innovatieve bedrijven aan te trekken met groeipotentieel waarbij ook werkgelegenheid wordt gecreërd. Naast innovatie ligt de nadruk verder op bedrijven met exportmogelijkheden. 

Het Entrepreneur Work Visa werkt op basis van een puntenstelsel waarmee wordt beoordeeld of de beoogde investering voldoet aan de eisen van de visumcategorie. Een score van minimaal 120 punten is noodzakelijk. Punten te zijn verdienen op basis van de hoogte van de investering, ervaring als ondernemer, het creëren van werkgelegenheid, omzet, leeftijd en exportpotentieel. Bonuspunten zijn te verdienen als het een bedrijf buiten de regio Auckland betreft.

Belangrijke voorwaarden voor het Entrepreneur Work Visa zijn verder:

  • Een investering van minimaal NZ$ 100,000.-
  • Een uitgebreid business plan waarin de toegevoegde waarde van de onderneming voor Nieuw-Zeeland wordt gedocumenteerd.
  • De aanvrager moet in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag niet zijn betrokken bij een faillissement of ooit zijn veroordeeld voor fraude.

Het visum is geldig voor maximaal drie jaar. Deze periode van drie jaar wordt opgedeeld in een start-up fase (12 maanden) en de vervolgfase van 24 maanden die wordt toegekend als de ondernemer heeft aangetoond dat het bedrijf is opgericht en opgestart.

Entrepreneur Residence Category

Het Enterpreneur Work Visa is een tijdelijk visum dat de mogelijkheid biedt om gedurende de looptijd van het visum in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning in de Entrepeneur Residence Category. Er zijn twee stromen binnen de Enterpreneur Residence Category: als de investering meer dan NZ$500.000 bedraagt en er 3 of meer arbeidsplaatsen zijn gecreëerd is het mogelijk om al na 6 maanden een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen. In andere gevallen is het na 2 jaar mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een permanente verblijfsvergunning.