Nieuw-Zeeland

Skilled Migrant Category

Er zijn behoorlijk significante wijzigingen doorgevoerd in het Skilled Migrant programma in 2016 en 2017. Deze wijzigingen hebben het niet eenvoudiger gemaakt voor potentiele emigranten om naar Nieuw-Zeeland te emigreren. In augustus 2016 is het aantal punten om te worden geselecteerd voor het programma verhoogd naar 160. Dit heeft bijna een halvering van het aantal geselecteerde EOI’s tot gevolg gehad. Toch is  het Skilled Migrant programma het nog steeds de categorie waarmee verhoudingsgewijs de meeste mensen naar Nieuw-Zeeland kunnen emigreren.

De meest recente wijziging in het SMC programma is doorgevoerd per 28 augustus 2017. Belangrijke wijzigingen zijn met name het toevoegen van een salariseis, en een sterkere koppeling met de eisen die worden gesteld aan een bepaalde functie zoals omschreven in ANZSCO. Verder is de puntentabel aangepast waarbij ook behoorlijk wat bonuspunten zijn verwijderd. Deze wijzigingen vallen samen met soortgelijke veranderingen in de Essential Skills visumcategorie (tijdelijk werkvisum).

Voorwaarden Skilled Migrant Category

Belangrijke voorwaarden om een aanvraag in te kunnen dienen voor de Skilled Migrant Category zijn:

  • De hoofdaanvrager moet minimaal 160 punten kunnen claimen voor opleiding, werkervaring, werkaanbod in Nieuw Zeeland, leeftijd, etc;
  • Goede kennis van de Engelse taal: een score van minimaal 6.5 op een IELTS test voor de hoofdaanvrager, of vergelijkbare score op een aantal andere Engelse testen.
  • 55 jaar of jonger;
  • Een aanbod voor ‘skilled employment’, en/of opleiding en werkervaring in een dergelijke functie. Een werkaanbod is niet verplicht, maar in de praktijk vrijwel altijd nodig om aan 160 punten te komen;
  • Opleiding en de werkervaring van de aanvrager worden getoetst aan de functieomschrijving zoals deze in ANZSCO (Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) wordt beschreven;
  • Het salaris voor een baan met ANZSCO skill level 1, 2 of 3 moet minimaal NZ$ 25,00 per uur (of het jaarsalaris wat daarmee overeenkomt) bedragen. Voor een baan met ANZSCO skill level 4 of 5 moet het salaris minimaal NZ$ 37.50 per uur bedragen.

Skilled Migrant visum aanvragen

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

  1. Indienen van een ‘Expression of Interest’ waarmee een overzicht wordt gegeven van de punten die de aanvrager claimt.
  2. ‘Invitation to Apply’ nadat de ‘Expression of Interest’ is geselecteerd in de tweewekelijkse trekking.

Expression of Interest (EOI)

De aanvrager geeft in deze fase aan waar hij/zij punten voor claimt. Er zijn 160 punten nodig om een Expression of Interest in te kunnen dienen. De meeste punten kunnen worden verdiend met opleiding, werkervaring, het aanbod van een baan in Nieuw-Zeeland en leeftijd. Bonuspunten kunnen worden verdiend met opleiding en werkervaring die in Nieuw-Zeeland zijn verkregen, werkervaring in een  en de kwalificaties van de partner. Verder zijn er bonuspunten te verdienen voor banen buiten de regio Auckland.

Er wordt elke twee weken een trekking gedaan uit de ingediende EOI’s. Indien een EOI gedurende een periode van 6 maanden niet wordt geselecteerd wordt deze verwijderd.

Invitation to Apply

Nadat een EOI is geselecteerd vindt er een initiële beoordeling plaats. Als deze beoordeling positief verloopt wordt er vervolgens een ‘Invitation to Apply’ (ITA) verstuurd, waarmee de aanvrager wordt uitgenodigd om de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen. Dit is de volledige visumaanvraag waarbij alle ondersteunende documentatie moet worden meegestuurd. De complete aanvraag wordt beoordeeld door INZ. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de permanente verblijfsvergunning afgegeven en heeft iemand een jaar de tijd om naar Nieuw-Zeeland te emigreren. In eerste instantie zal de aanvrager in aanmerking komen voor een Resident Visa met voorwaarden. Nadat aan deze voorwaarden zijn voldaan (vaak na een periode van twee jaar) kan een aanvraag worden ingediend voor een Permanent Resident Visa, een permanente verblijfsvergunning zonder voorwaarden.