Nieuw-Zeeland

Tijdelijk Werkvisum

Er zijn verschillende visum categorieën die het mogelijk maken om in Nieuw-Zeeland te gaan werken. De keuze van het meest geschikte werkvisum zal afhangen van het doel en de duur van de werkzaamheden in Nieuw-Zeeland. De voorwaarden en aanvraagprocedure verschillen per visumtype.

Een tijdelijk werkvisum kan een stap zijn die mogelijkheden biedt om later een permanente verblijfsvergunning aan te vragen en definitief naar Nieuw-Zeeland te emigreren. Dat zal echter verschillen per visumtype verschillen.

Vanaf juli 2022 wordt een nieuw tijdelijk werkvisum geintroduceerd door Immigration New Zealand (INZ). Dit nieuwe visumtype vervangt zes bestaande tijdelijke werkvisa. Het Accredited Employer Work Visa (AEWV) heeft als doel om het aantal verschillende aanvraagprocedures te verkleinen. Vrijwel alle werkvisa die zijn gebaseerd op een werkaanbod van een werkgever zullen vallen onder deze nieuwe visumcategorie. Bekende visumtypes die komen te vervallen zijn het Essential Skills werkvisum (per juli 2022) en het Work to Residence visum (al vervallen in november 2021).

Working Holiday

Voor jongeren van 18 tot 30 jaar is het mogelijk een Working Holiday visum aan te vragen. Dit visum biedt de mogelijkheid om maximaal 12 maanden lang rond te reizen en daarbij te werken. Het is daarnaast mogelijk om op dit visum te studeren voor een periode van maximaal 6 maanden.

Het Working Holiday visum kan één keer worden aangevraagd. Het visum kan worden aangevraagd tot en met de leeftijd van 30 jaar. Nadat de aanvraag is goedgekeurd heb je een jaar de tijd om naar Nieuw-Zeeland af te reizen. Vervolgens is het visum na binnenkomst in Nieuw-Zeeland een jaar geldig.

Installatie- en onderhoudswerkzaamheden

Er is een speciale visumcategorie die het mogelijk maakt om in Nieuw-Zeeland installatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Dit gaat meestal om machine of installatie die een Nederlands bedrijf heeft geleverd aan een Nieuw-Zeelandse klant. Het kan echter ook gaan om het leveren van een dienst of het uitvoeren van project management taken bij installatie of implementatie.

Een belangrijk onderdeel van de visumaanvraag is een overeenkomst tussen de leverancier en de klant waarin de werkzaamheden in Nieuw-Zeeland worden benoemd. Daarnaast moet de aanvrager van het visum over aantoonbare ervaring en expertise bezitten die relevant zijn voor het uitvoeren van de opdracht. De maximum duur waarvoor het visum wordt afgegeven is afhankelijk van het type werkzaamheden en dus de subcategorie van het visum dat wordt aangevraagd.

Overplaatsing

Bij overplaatsing van een medewerker naar een Nieuw-Zeelandse vestiging kan hiervoor een specifiek visum worden aangevraagd. Het kan hierbij ook een nieuw op te richten vestiging betreffen.

Stagevisum

Een stagevisum kan worden aangevraagd als de stage een verplicht onderdeel uitmaakt van de studie in Nederland. Veel studenten gebruiken het Working Holiday programma om stage te kunnen lopen in Nieuw-Zeeland, maar dat is niet het beoogde doel van die visumcategorie.

Daarnaast kan het Working Holiday visum maar één keer worden aangevraagd. Door eerst een stagevisum aan te vragen kun je later alsnog het Working Holiday visum aanvragen. De aanvraagprocedure van het stagevisum is vergelijkbaar met het aanvragen van een Working Holiday visum.

Neem voor een initiële beoordeling van de visummogelijkheden in uw specifieke situatie contact met ons op.