Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland

Tijdelijk Werkvisum

Er zijn verschillende visum categorieën die het mogelijk maken om voor een bepaalde periode in Nieuw-Zeeland te werken. Iedere categorie heeft andere voorwaarden en aanvraagprocedures. Ook zullen de mogelijkheden om na het tijdelijk werkvisum een permanente verblijfsvergunning aan te vragen verschillen.

Essential Skills werkvisum

Het Essential Skills werkvisum is een van de meest gebruikte tijdelijke werkvisa voor Nieuw-Zeeland. Het wordt meestal afgegeven voor een periode van 3 jaar, maar kan ook voor een kortere periode worden afgegeven.

Work to Residence

Het Work to Residence visum is een tijdelijk werkvisum dat expliciet de mogelijkheid biedt om op termijn een permanente verblijfsvergunning aan te vragen. Het werkaanbod in in deze categorie moet komen van een zogenaamde ‘accredited employer’.

De werkgever heeft al een procedure doorlopen bij de immigratiedienst om deze status te verkrijgen. De werkgever heeft hierbij onder andere aan moeten tonen dat het moeite heeft gedaan om voor de betreffende functie personeel in Nieuw-Zeeland te vinden en/of mensen op te leiden. Het betreft vrijwel altijd functies voor hoogopgeleide medewerkers. Het minimum salaris bij een aanvraag in deze categorie is NZ$ 79.560.

Na twee jaar op een Work to Residence visum te hebben gewerkt in Nieuw-Zeeland kan vervolgens een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) in de Residence From Work categorie worden aanvraagd.

Installatie of onderhoud

Er is een speciale visumcategorie die het mogelijk maakt om in Nieuw-Zeeland installatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Dit gaat meestal om machine of installatie die een Nederlands bedrijf heeft geleverd aan een Nieuw-Zeelandse klant. Het kan echter ook gaan om het leveren van een dienst of projectmanagement bij installatie of implementatie.

Een belangrijk onderdeel van de visumaanvraag is een overeenkomst tussen de leverancier en de klant waarin de werkzaamheden in Nieuw-Zeeland worden benoemd. Daarnaast moet de aanvrager van het visum over aantoonbare ervaring en expertise bezitten die relevant zijn voor het uitvoeren van de opdracht. De maximum duur waarvoor het visum wordt afgegeven is afhankelijk van het type werkzaamheden en dus de subcategorie van het visum dat wordt aangevraagd.

Working Holiday

Voor jongeren van 18 tot 30 jaar is het mogelijk een Working Holiday visum aan te vragen. Dit visum biedt de mogelijkheid om maximaal 12 maanden lang rond te reizen en daarbij te werken. Het is daarnaast mogelijk om op dit visum te studeren voor een periode van maximaal 6 maanden.

Het Working Holiday visum kan één keer worden aangevraagd. Het visum kan worden aangevraagd tot en met de leeftijd van 30 jaar. Nadat de aanvraag is goedgekeurd heb je een jaar de tijd om naar Nieuw-Zeeland af te reizen. Vervolgens is het visum een jaar geldig na binnenkomst.

Stagevisum Nieuw-Zeeland

Een stagevisum kan worden aangevraagd als de stage een verplicht onderdeel uitmaakt van de studie in Nederland. Veel studenten gebruiken het Working Holiday programma om stage te kunnen lopen in Nieuw-Zeeland, maar dat is niet het beoogde doel van die visumcategorie.

Daarnaast kan het Working Holiday visum maar één keer worden aangevraagd. Door eerst een stagevisum aan te vragen kun je later alsnog het Working Holiday visum aanvragen voor een tussenjaar of om meer ervaring op te doen bij het stagebedrijf na afstuderen. De aanvraagprocedure van het stagevisum vraagt iets meer documentatie dan een Working Holiday visum, maar is niet enorm complex.

Neem voor een initiële beoordeling van de visummogelijkheden in uw specifieke situatie contact met ons op.