Nieuw-Zeeland

Accredited Employer Work Visa

Het Accredited Employer Work Visa (AEWV) wordt op 4 juli 2022 geïntroduceerd. Het vervangt onder andere het Essential Skills en Work to Residence visum. Tot 3 juli is het nog mogelijk om een aanvraag in de ‘oude’ Essential Skills categorie in te dienen. De Work to Residence categorie is in november 2021 al gesloten.

Het Accredited Employer Work Visa (AEWV) is een nieuwe visumcategorie. Het is ook één van de eerste visum categorieën die na Covid wordt opengesteld voor aanvragers die buiten Nieuw-Zeeland wonen. Sinds begin 2020 was het praktisch gezien alleen mogelijk voor mensen die al in Nieuw-Zeeland woonden om nog een tijdelijk werkvisum aan te vragen.

Voorwaarden tijdelijk werkvisum

Een aanbod van een werkgever in Nieuw-Zeeland is een vereiste om een tijdelijk werkvisum (AEWV) aan te kunnen vragen. Het aanbod van de werkgever moet voor een baan van minimaal 30 uur per week zijn. Een belangrijke voorwaarde is verder dat het geboden salaris hoger ligt dan het ‘median wage‘ (modaal salaris) in Nieuw-Zeeland (NZ$27.76/uur, ongeveer NZ$58k op jaarbasis). Er is een beperkt aantal uitzonderingen op deze voorwaarde voor banen in de toeristische sector, de bouw en de zorg. Een andere optie voor banen met een lager uurloon zou verder het Working Holiday visum kunnen zijn.

Bij de aanvraag van een AEWV werkvisum moet de werkgever goed aan kunnen tonen dat er geen mensen in Nieuw-Zeeland zijn die het werk zouden kunnen doen. Alleen voor banen waar het salaris hoger ligt dan 2 keer het median wage is dit niet nodig en voor banen die op de zogenaamde ‘green list‘ staan.

Aanvraagprocedure Accredited Employer Work Visa

Het AEWV is een nieuwe visumcategorie waarvan de aanvraagprocedure en exacte voorwaarden nog niet in detail bekend zijn gemaakt. Details zullen in aanloop naar de introductie in juli 2022 geleidelijk bekend worden gemaakt door INZ.

Er zijn drie stappen gedefinieerd in de aanvraagprocedure:

 • Stap 1: Employer Accreditation
  De werkgever moet zich eerst registreren bij de immigratiedienst (INZ). Alleen na deze registratie (accreditation) kan een werkgever vacatures aanmelden waarvoor een buitenlandse medewerker wordt gezocht.
 • Stap 2: Job Check
  De werkgever meldt vervolgens de vacature aan waarvoor men een buitenlandse medewerker wil aannemen. Aantonen dat er in Nieuw-Zeeland is gezocht naar mensen die deze functie kunnen uitoefenen (of daarvoor getraind kunnen worden) zal in veel gevallen deel uitmaken van deze procedure.
 • Stap 3: Applicant Check
  De uiteindelijke visumaanvraag van de beoogde buitenlandse medewerker kan pas worden ingediend nadat toestemming is verleend door INZ voor de eerste twee stappen.

1 – Employer Accreditation

De eerste stap in de AEWV aanvraagprocedure is beschikbaar vanaf 23 mei 2022. Werkgevers die een medewerker uit het buitenland willen aannemen kunnen zich dan registeren bij Immigration New Zealand (INZ)

Bij de ‘employer accreditation’ worden onder de volgende eisen gesteld:

 • de werkgever moet een geldig New Zealand Business Number (NZBN) hebben en zijn geregistreerd bij de belastingdienst (Inland Revenue).
 • de werkgever is een ‘genuinely operating business’:
  • positieve cash flow over de afgelopen 6 maanden;
  • winstgevend over de afgelopen 24 maanden (EBITDA);
  • voldoende werkkapitaal of financiering van een eigenaar/holding
 • het bedrijf heeft zich gehouden aan alle relevante wetten met betrekking tot belastingen, immigratierecht, arbeidsrecht, etc.
 • medewerkers die zich bezig houden met recruitment en de nieuwe buitenlandse medewerker moeten goed zijn/worden geinformeerd over ‘employment rights’. Er zijn verplichte online cursusmodules die gevolgd moeten worden.
 • de werkgever zet zich actief in om de nieuwe medewerker te informeren over huisvesting, vervoer, ziektekostenverzekeringen, etc (zogenaamde ‘Settlement Support activities‘).

De meeste werkgevers zullen bij de employer accreditation aanvraag geen aanvullende documentatie hoeven te hoeven overleggen. Voor werkgevers die minder dan 12 maanden geleden opgericht zijn zal dit wel het geval zijn. Verder zijn er aanvullende eisen voor franchisenemers en detacheerders.

Werkgevers kunnen kiezen tussen een gewone accreditatie (tot 5 migranten) en een high-volume accreditie als er meer dan 5 migranten worden aangenomen. De eerste accreditatie geldt voor een periode van 12 maanden. Vervolgens kan de accreditatie steeds met 24 maanden verlengd worden als er geen bijzonderheden zijn.

2 – Job Check

Nadat de werkgever is geregistreerd moet de positie waarvoor men een migrant aan wil nemen worden aangemeld bij de immigratiedienst. Dit is de zogenaamde Job Check‘. Deze stap is vanaf 20 juni 2022 beschikbaar voor werkgevers.

De belangrijkste voorwaarde waar aan moet worden voldaan tijdens deze stap is dat de werkgever goed kan aantonen dat er is gezocht op de arbeidsmarkt in Nieuw-Zeeland naar nieuwe medewerkers. Er moet gedurende minimaal twee weken worden geadverteerd. Daarbij moet ook kunnen worden aangegeven waarom Nieuw-Zeelanders die hebben gereageerd op de vacature niet geschikt zijn.

Er zijn twee uitzonderingen op de voorwaarde dat er moet zijn geadverteerd voordat een baan aan een migrant kan worden aangeboden:

 • Banen met een salaris hoger dan twee keer het median wage. Dat is een jaarsalaris van ongeveer NZ$115.000.
 • Banen die op de zogenaamde ‘green list’ staan.

Voor deze banen is ook bekend gemaakt dat er een relatief eenvoudig pad naar een Resident Visa zal worden gecreëerd. Na twee jaar op een AEWV tijdelijk werkvisum te hebben gewerkt in Nieuw-Zeeland kan er dan een permanente verblijfsvergunning worden aangevraagd.

3 – Applicant Check

De eigenlijke visumaanvraag vind pas plaats in de derde stap van de procedure. Dit is mogelijk vanaf 4 juli 2022. De werkgever moet dan de eerste twee stappen succesvol hebben doorlopen. In deze stap zal naast informatie over opleiding en werkervaring ook worden gevraagd naar ‘Health and Character’ van de aanvrager. Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en medische keuring zal in veel gevallen deel uitmaken van deze stap in de procedure. Daarnaast zal er informatie over eventuele partner en/of kinderen moeten worden bijgevoegd.

Overige voorwaarden

 • Een visum in de AEWV categorie wordt voor 3 jaar afgegeven als het salaris op of boven het median wage ligt
 • Een visum wordt maar voor 1 jaar afgegeven als het salaris onder het median wage ligt. Het visum kan dan ook maar 1 keer verlengd worden en na de maximale periode van twee jaar moet de houder van een dergelijk AEWV visum Nieuw-Zeeland verlaten. Pas na een jaar buiten Nieuw-Zeeland zou er opnieuw weer een werkvisum aangevraagd kunnen worden, tenzij het geboden salaris ondertussen boven het median wage is komen te liggen.
 • Een tijdelijk werkvisum is gekoppeld aan één werkgever en de baan zoals omschreven in de ‘job check’. Het visum moet gewijzigd worden als dit verandert gedurende de looptijd van het visum.
 • Partners kunnen in 2022 nog in aanmerking komen voor een open werkvergunning die gelijktijdig kan worden aangevraagd met het visum van de hoofdaanvrager. Na december 2022 komen partners niet meer in aanmerking voor een open werkvergunning.
 • Kinderen van een visumhouder komen in aanmerking voor een studievisum zodat ze naar school kunnen gaan.

Neem contact met ons op voor meer informatie.