Nieuw-Zeeland

Beroepenlijst

Nieuw-Zeeland kent een aantal beroepenlijsten (Skills Shortage Lists) die worden gebruikt om aan te geven in welke beroepen er een tekort is, en welke migranten het land dus graag zou willen overhalen om (tijdelijk) naar Nieuw-Zeeland te verhuizen. Een online ‘Skills Shortage Checker’ maakt het mogelijk om snel te zoeken welke beroepen er op de lijst staan. De lijsten worden periodiek aangepast.

Belangrijk om te vermelden is het volgende: als uw beroep niet op de beroepenlijst staat, betekent dit niet dat u niet naar Nieuw-Zeeland zou kunnen emigreren. Wanneer een beroep op de beroepenlijst staat maakt dit de aanvraagprocedure voor een potentiele immigrant alleen eenvoudiger. Een ‘gewone’ emigrant wiens beroep niet op de beroepenlijst staat kan nog altijd de normale aanvraagprocedure voor een visum of permanente verblijfsvergunning volgen.

Regional Skill Shortage List

De Regional Skill Shortage List (RSSL) geeft per regio aan voor welke beroepen er een tekort op de korte termijn is. De Regional Skill Shortage List stond lange tijd bekend als de Immediate Skill Shortage List. Het doel van deze lijst is om het werkgevers gemakkelijker te maken om werknemers uit het buitenland aan te nemen voor beroepen waarvan in Nieuw-Zeeland een tekort is.

Een werkgever hoeft bij een Essential Skills visumaanvraag niet aan te tonen dat er is gezocht naar iemand in Nieuw-Zeeland die het werk zou kunnen doen. De aanvrager moet vanzelfsprekend wel aantonen dat hij/zij kan voldoen aan de voorwaarden zoals deze op de RSSL zijn aangegeven. Daarnaast moet aan alle andere voorwaarden van het Essential Skills visum worden voldaan.

Dat een werkvisum wordt afgegeven voor een baan die op de RSSL beroepenlijst staat betekent niet automatisch dat er op termijn een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd. De lijst is bedoeld om tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen met migranten.

De aanvraagprocedure van een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) is niet aangepast op basis van de beroepen op de Regional Skills Shortage List, maar alleen op basis van de Long Term Skills Shortage List.

Long Term Skills Shortage List

De Long Term Skills Shortage List (LTSSL) geeft aan voor welke beroepen een langdurig tekort op de Nieuw-Zeelandse arbeidsmarkt wordt verwacht. Het doel van deze lijst is om het potentiele emigranten gemakkelijker te maken om een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) aan te vragen.

Wanneer een beroep op de Long Term Skills Shortage List staat én de kandidaat aan de eisen op de lijst voldoet kunnen bonuspunten worden verdiend die het gemakkelijker maken om een Skilled Migrant Visa (permanente verblijfsvergunning) aan te vragen.

Daarnaast is er een subcategorie van de Work to Residence visumcategorie ingericht voor potentiele emigranten met beroepen op deze lijst.