Nieuw-Zeeland

Beroepenlijst

Nieuw-Zeeland kent een aantal beroepenlijsten (Skills Shortage Lists) die worden gebruikt om aan te geven in welke beroepen er een tekort is, en welke migranten het land dus graag zou willen overhalen om (tijdelijk) naar Nieuw-Zeeland te verhuizen. Een online ‘Skills Shortage Checker’ maakt het mogelijk om snel te zoeken welke beroepen er op de lijst staan. De lijsten worden periodiek aangepast.

Belangrijk om te vermelden is het volgende: als uw beroep niet op de beroepenlijst staat, betekent dit niet dat het onmogelijk is om naar Nieuw-Zeeland te emigreren. Wanneer een beroep op de beroepenlijst staat maakt dit de aanvraagprocedure voor een potentiele immigrant eenvoudiger en sneller. Een ‘gewone’ emigrant wiens beroep niet op de beroepenlijst staat kan nog altijd de normale aanvraagprocedure voor een visum of permanente verblijfsvergunning volgen.

Regional Skill Shortage List

De Regional Skill Shortage List (RSSL) geeft per regio aan voor welke beroepen er een tekort op de korte termijn is. De Regional Skill Shortage List stond lange tijd bekend als de Immediate Skill Shortage List. Het doel van deze lijst is om het werkgevers gemakkelijker te maken om werknemers uit het buitenland aan te nemen voor beroepen waarvan in Nieuw-Zeeland een tekort is.

Het is op dit moment (voorjaar 2022) niet duidelijk welke rol de Regional Skill Shortage List zal gaan spelen bij het aanvragen van een tijdelijk werkvisum. Het ziet ernaar uit dat de Regional Skill Shortage List in (gedeeltelijk) zal worden vervangen door de Green List zoals deze in mei 2022 is bekend gemaakt. Voor beroepen op de Green List hoeft een werkgever niet aan te tonen dat er in Nieuw-Zeeland is gezocht naar sollicitanten bij een aanvraag voor het nieuwe tijdelijke werkvisum (AEWV).

Dat een werkvisum wordt afgegeven voor een baan die op de RSSL beroepenlijst staat betekent niet automatisch dat er op termijn een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd. De lijst is bedoeld om tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen met migranten. De Regional Skills Shortage List wordt dan ook niet gebruikt bij het aanvragen van een visum in de Skilled Migrant Category. Daar wordt alleen gekeken naar de Long Term Skills Shortage List.

Long Term Skills Shortage List

De Long Term Skills Shortage List (LTSSL) geeft aan voor welke beroepen een langdurig tekort op de Nieuw-Zeelandse arbeidsmarkt wordt verwacht. Het doel van deze lijst is om het potentiele emigranten gemakkelijker te maken om een permanente verblijfsvergunning (Resident Visa) aan te vragen. Wanneer een beroep op de Long Term Skills Shortage List staat én de kandidaat aan de eisen op de lijst voldoet kunnen bonuspunten worden verdiend die het gemakkelijker maken om een Skilled Migrant Visa (permanente verblijfsvergunning) aan te vragen.

Ook voor de LTSSL is het op dit moment (voorjaar 2022) niet duidelijk welke rol de lijst zal gaan spelen in de toekomst. Er is in mei 2022 bekend gemaakt dat er een makkelijker pad naar een permanente verblijfsvergunning komt voor beroepen op de Green List. Ook is het bekend dat de Skilled Migrant Category zal worden aangepast voordat deze weer wordt opengesteld in het najaar van 2022. Het is mogelijk dat de Long Term Skills Shortage List volledige zal worden vervangen door de Green List.