Nieuw-Zeeland

Essential Skills werkvisum

De Essential Skills visum categorie wordt vanaf 3 juli 2022 vervangen door het Accredited Employer Work Visa. Tot die tijd is het voor mensen die in Nieuw-Zeeland wonen nog mogelijk om een aanvraag in de ‘oude’ Essential Skills categorie in te dienen.

Covid-19 update: Essential Skills werkvisum aanvragen van mensen die buiten Nieuw-Zeeland wonen worden niet op dit moment niet behandeld. Er zijn een aantal zeer beperkte uitzonderingen op deze regel, met name voor beroepen in de zorg en bepaalde overheidsprojecten.

Een aanbod van een werkgever in Nieuw-Zeeland is een vereiste om een tijdelijk werkvisum voor Nieuw-Zeeland aan te kunnen vragen. Naast het Essential Skills visum zijn er nog andere visumcategorieen die mogelijk van toepassing kunnen zijn.

Bij de aanvraag van een Essential Skills werkvisum moet de werkgever goed aan kunnen tonen dat er geen mensen in Nieuw-Zeeland zijn die het werk zouden kunnen doen.

Het salaris dat door de werkgever wordt betaald is een belangrijke graadmeter die bepaalt hoe lang je in Nieuw-Zeeland mag blijven werken op dit visum. Het salaris dat hiervoor wordt gebruikt is het ‘median wage’ in Nieuw-Zeeland. Dit wordt per 19 juli 2021 gesteld op NZ$ 27 per uur.

  • Indien het salaris hoger is dan NZ$27 per uur wordt het Essential Skills werkvisum voor 3 jaar afgegeven. Daarnaast kan er voor de partner een werkvisum worden aangevraagd, en voor minderjarige kinderen een studentenvisum. Het visum kan in principe onbeperkt verlengd worden zolang ook aan de andere voorwaarden van de visumcategorie wordt voldaan
  • Bij een salaris lager dan NZ$27 wordt het visum in principe maar voor 6 maanden jaar afgegeven. Door de maatregelen die verband houden met Covid is deze periode tijdelijk verlengd tot 12 maanden. Het visum kan wel worden verlengd, maar maximaal tot een totale periode van 3 jaar. Na 3 jaar moet je dan Nieuw-Zeeland voor minimaal een jaar verlaten (de ‘stand down’ periode) voordat je weer opnieuw een visum aan zou kunnen vragen. Ook zijn er beperkingen met betrekking tot de visa die kunnen worden aangevraagd voor familieleden.

Aanvraagprocedure Essential Skills

Om in aanmerking te komen voor dit werkvisum is een uitgebreid werkaanbod en (concept) arbeidsovereenkomst nodig van een werkgever in Nieuw-Zeeland. Het moet een werkaanbod voor minimaal 30 uur per week zijn.

Daarnaast moet worden aangetoond dat jouw opleiding en werkervaring goed passen bij de aangeboden baan. Hierbij wordt ANZSCO gebruikt door de immigratiedienst als referentie.

Normaal gesproken moet de werkgever als onderdeel van de aanvraag kunnen aantonen dat er in Nieuw-Zeeland is gezocht naar sollicitanten voor de baan. Dit is echter niet nodig als de betreffende positie op één van de beroepenlijsten staat: de Regional Skills Shortage List (RSSL) of Long Term Skills Shortage List (LTSSL) staat.

De gehele aanvraag – met informatie over de werkgever, baan en aanvrager – wordt opgesteld met de verstrekte informatie en vervolgens online ingediend.

Overige voorwaarden

Als je een tijdelijk werkvisum aanvraagt voor meer dan een jaar zijn een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) en een medische keuring verplicht onderdeel van de visumaanvraag.

Een tijdelijk werkvisum is gekoppeld aan één werkgever en de baan zoals deze is omschreven in de visumaanvraag. Als je van baan wilt verwisselen moet het visum gewijzigd worden.

Voor meer informatie en beoordeling over uw specifieke situatie, neem contact met ons op.