VisaVersa

VisaVersa assisteert al meer dan 20 jaar bedrijven en particulieren met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Wij zijn gespecialiseerd in internationale mobiliteit van en naar de Verenigde Staten, Nieuw-ZeelandAustralië en Nederland. Een belangrijk deel van onze dienstverlening richt zich op het aanvragen van een tijdelijk visum voor medewerkers die voor bepaalde tijd in het buitenland gaan wonen en werken. Daarnaast assisteren we bij de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning voor mensen die daadwerkelijk gaan emigreren.

Ons team van experts begrijpt de vraagstukken die belangrijk zijn bij een tijdelijk of permanent verblijf in het buitenland. De visumaanvraag is een essentieel onderdeel van dit proces, en wij zorgen ervoor dat deze procedure zo probleemloos mogelijk verloopt. Duidelijke communicatie over de procedure, persoonlijke begeleiding, en goede service zijn belangrijke elementen in onze dienstverlening.

Specialisatie, kennis en ervaring

VisaVersa gelooft in doen waar je goed in bent: wij zijn gespecialiseerd in immigratierecht. Voor elk van ‘onze’ landen heeft ons kantoor specialisten in dienst die vele jaren ervaring hebben met de immigratieprocedures voor het betreffende land. Daarnaast assisteren wij ook bij aanvragen voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, zoals kennismigranten. Al onze medewerkers spreken Engels en Nederlands.

Het is altijd mogelijk om ook zelf een visumaanvraag in te dienen. Het aanvragen van een werkvisum, investeringsvisum of visum voor permanent verblijf is echter vaak een complexe en langdurige procedure, waarbij onze kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de slagingskans van uw visumaanvraag.

Ons netwerk

Naast de experts bij ons op kantoor in Dordrecht hebben wij een immigratieadvocaat in de VS die namens ons (indien noodzakelijk) contact houdt met de Amerikaanse instanties. Zo zijn onze cliënten op twee continenten altijd verzekerd van de beste expertise. Voor aan immigratie gerelateerde vraagstukken zoals het opzetten van een onderneming of belastingadvies werken wij samen met een netwerk van gespecialiseerde partners die onze cliënten daarbij kunnen assisteren.

Algemene Voorwaarden

VisaVersa is ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 24300102. Op de dienstverlening van VisaVersa zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.