VisaVersa

Toegevoegde waarde

Het aanvragen van een visum om in het buitenland te kunnen wonen of werken kan vaak een langdurige en uitgebreide procedure zijn. Door onze jarenlange ervaring met vele verschillende type visa kunnen wij onze cliënten veel toegevoegde waarde bieden in de keuze van het juiste type visum en het zo snel en efficient mogelijk doorlopen van de aanvraagprocedure.

Belangrijke elementen in onze dienstverlening zijn:

  • Advies over de keuze van het juiste visum. We streven ernaar om onze klanten zo compleet mogelijk te adviseren over de verschillende visumopties zodat de procedure wordt gestart die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en op lange termijn). Dit zal in eerste instantie veelal een telefonische beoordeling van de mogelijkheden omvatten, eventueel gevolgd door een individuele afspraak.
  • Samenstellen van de visumaanvraag. In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie. In de afgelopen 15 jaar hebben wij een uitstekend track record opgebouwd.
  • Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure. Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken. Wij hebben ook goed inzicht in de doorlooptijden van de verschillende type visumaanvragen bij de immigratiediensten, en passen eventueel de strategie aan indien dit noodzakelijk is.
  • Duidelijke kosten. We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

Aanvullende dienstverlening

  • Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.
  • Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.
  • Naast volledige begeleiding bij de visumaanvraag werken we in enkele gevallen op basis van uurtarief. Dit komt met name voor bij relatief eenvoudige visumaanvragen waarbij de cliënt de aanvraag opstelt en VisaVersa meekijkt, stuurt en indien nodig verbetert.
  • Tevens is het mogelijk om een afspraak te maken voor een visumconsult, bijvoorbeeld voor klanten die uitgebreide informatie over de verschillende visummogelijkheden willen hebben maar nog geen beslissing hebben genomen om de procedure in gang te zetten. De kosten van een dergelijk visumconsult worden over het algemeen verrekend met de kosten van de visumaanvraag die eventueel later wordt opgestart.