Amerika

Artiesten – Entertainers (O/P)

Extraordinary ability  (O-1)

Het O-1 visum kan worden aangevraagd door mensen die bekend en/of beroemd zijn in hun vak op het gebied van wetenschap, onderwijs, business, sport of kunst. Ook aanvragers die als artiest in de entertainment industrie werken (film, televisie, muziek) vallen in deze categorie. Bij de aanvraag van een O-1 visum is het belangrijk dat goed kan worden aangetoond aan de immigratiedienst dat de aanvrager beschikt over ‘extraordinary ability’. De hoofdaanvrager krijgt het O-1 visum. Eventuele begeleiders van de O-1 visumhouder kunnen een O-2 visum aanvragen. Het gaat dan om mensen die de O-1 visumhouder assisteren tijdens zijn of haar werkzaamheden.

Entertainers (P-1)

Het P-1 visum kan worden aangevraagd voor sporters (individueel of in teamverband), entertainment groepen of mensen die deel uitmaken van een entertainment groep. Elk lid van de entertainment groep die in aanmerking wil komen voor een P-visum moet aantonen dat hij/zij een blijvende relatie onderhoudt met de groep. Naast het P-1 visum zijn er ook nog de P-2 en P-3 visumcategorie voor mensen die met een uitwisselingsprogramma of cultureel uniek programma naar de VS gaan.

Aanvraagprocedure visum

Het opstellen van een aanvraag voor een O- of P-visum is vaak een gecompliceerde en tijdrovende procedure. Er moet zeer gedetailleerd aan de USCIS worden uitgelegd en bewezen dat de aanvrager tot de top van zijn/haar vakgebied behoort. Na een uitgebreide beoordeling of iemand in aanmerking kan komen voor een dergelijk visum volgt het samenstellen van de visumaanvraag.

VisaVersa heeft veel ervaring met dit soort visumaanvragen in uiteenlopende vakgebieden. Onder andere voor orkesten verzorgt VisaVersa geregeld de visumaanvragen. Neem voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van deze werkvisa contact met ons op.