Disclaimer

VisaVersa is geen overheidsinstantie, en is niet gelieerd aan de overheden van de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. VisaVersa is een private onderneming die bedrijven en particulieren tegen een vergoeding assisteert bij het samenstellen van een aanvraag voor een visum, werkvergunning of permanente verblijfsvergunning. Onze werkzaamheden zijn maatwerk, en vinden voor het grootste deel plaats voordat de visumaanvraag wordt ingediend bij de immigratiedienst, consulaat of ambassade van het betreffende land.

Aan onze werkzaamheden ligt altijd een schriftelijke overeenkomst ten grondslag waar de te verrichten werkzaamheden en de kosten die wij rekenen voor onze dienstverlening expliciet in staan vermeld. Wij starten niet met onze werkzaamheden voordat een cliënt akkoord is gegaan met deze schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening. Op de dienstverlening van VisaVersa zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (KvK nr 24300102).

Het is altijd mogelijk om zelf een visumaanvraag in te dienen. Op onze website staan links opgenomen naar de websites van de betreffende immigratiediensten en andere overheidsinstanties, met o.a. formulieren, instructies, filing fees, etc. Hou er wel rekening mee dat met name het aanvragen van een werkvisum, investeringsvisum of visum voor permanent verblijf vaak een zeer complexe procedure kan zijn, en onze kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de slagingskans van uw visumaanvraag.

Website

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VisaVersa wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.

Deze site bevat links naar andere organisaties en instellingen. VisaVersa is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.