Disclaimer

VisaVersa is geen overheidsinstantie, en is niet gelieerd aan de overheden van de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. VisaVersa is een private onderneming die bedrijven en particulieren tegen een vergoeding assisteert bij het samenstellen van een aanvraag voor een visum, werkvergunning of permanente verblijfsvergunning. Onze werkzaamheden zijn maatwerk, en vinden voor het grootste deel plaats voordat de visumaanvraag wordt ingediend bij de immigratiedienst, consulaat of ambassade van het betreffende land.

Aan onze werkzaamheden ligt altijd een schriftelijke overeenkomst ten grondslag waar de te verrichten werkzaamheden en de kosten die wij rekenen voor onze dienstverlening expliciet in staan vermeld. Wij starten niet met onze werkzaamheden voordat een cliënt akkoord is gegaan met deze schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening. Op de dienstverlening van VisaVersa zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (KvK nr 24300102).

Het is altijd mogelijk om zelf een visumaanvraag in te dienen. Op onze website staan links opgenomen naar de websites van de betreffende immigratiediensten en andere overheidsinstanties, met o.a. formulieren, instructies, filing fees, etc. Hou er wel rekening mee dat met name het aanvragen van een werkvisum, investeringsvisum of visum voor permanent verblijf vaak een zeer complexe procedure kan zijn, en onze kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de slagingskans van uw visumaanvraag.

Website

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VisaVersa wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.

Deze site bevat links naar andere organisaties en instellingen. VisaVersa is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Bedrijven kiezen voor VisaVersa

In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Onze kennis en ervaring zorgt ervoor dat meer dan 99% van door ons ingediende visumaanvragen wordt goedgekeurd.

Advies over de keuze van het visum

We streven ernaar om onze klanten een zo volledige mogelijk overzicht te geven van de verschillende visumopties binnen de geldende immigratiewetgeving. Vervolgens starten we een aanvraag die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en lange termijn).

Samenstellen van de visumaanvraag

In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie.

Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure

Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken.

Duidelijke kosten

We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

Geldigheidsdata visum inzichtelijk

Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.

Maatwerk Expat Policy

Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een visa voor uzelf of uw werknemers? Neem contact met ons op via 078-7518450 of via het online formulier

  078-7518450

  Maandag t/m vrijdag
  9:00 uur - 17:30 uur

  Contact

  Linked-In

  Het laatste nieuws
  & webinars

  Volg ons