EVENTS

VisaVersa is vertegenwoordigd op verschillende evenementen en beurzen gericht op emigratie en internationale mobiliteit. Het eerstvolgende evenement waar we aanwezig zullen zijn is op 12 oktober in Gouda.

Uw Personeel naar de VS?

Donderdag 12 oktober 2023 in Gouda
Van 13.00 tot 17.30
Georganiseerd door De Goudse Verzekeringen
Voertaal is Nederlands

Overweegt u om medewerkers te laten werken op Amerikaanse bodem? Dan liggen er direct tientallen vragen op tafel, op fiscaal, juridisch, sociaal en administratief gebied. Bovendien heeft u visa nodig, plus woon- en werklocaties. En een analyse van de risico’s die spelen en die moeten worden afgedekt. Alles bij elkaar heel veel om te managen.

In samenwerking met De Goudse Verzekeringen organiseren wij op 12 oktober een seminar over ondernemen aan de andere kant van de oceaan. Veel aspecten waar ondernemers mee te maken krijgen bij het starten van een onderneming in de VS komen aan de orde, samen met oplossingen voor de vele mogelijke uitdagingen.

Sprekers

Voor wie?

Dit seminar is interessant voor HR-managers en andere professionals van bedrijven die zich in de VS gaan vestigen of dat overwegen.

Registreren

U kunt zich bij TABS registreren voor dit evenement.

Bedrijven kiezen voor VisaVersa

In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Onze kennis en ervaring zorgt ervoor dat meer dan 99% van door ons ingediende visumaanvragen wordt goedgekeurd.

Advies over de keuze van het visum

We streven ernaar om onze klanten een zo volledige mogelijk overzicht te geven van de verschillende visumopties binnen de geldende immigratiewetgeving. Vervolgens starten we een aanvraag die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en lange termijn).

Samenstellen van de visumaanvraag

In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie.

Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure

Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken.

Duidelijke kosten

We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

Geldigheidsdata visum inzichtelijk

Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.

Maatwerk Expat Policy

Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een visa voor uzelf of uw werknemers? Neem contact met ons op via 078-7518450 of via het online formulier

  078-7518450

  Maandag t/m vrijdag
  9:00 uur - 17:30 uur

  Contact

  Linked-In

  Het laatste nieuws
  & webinars

  Volg ons