Aanvraagprocedure visum

VisaVersa levert maatwerk. Zelden zullen twee visumaanvragen exact hetzelfde verlopen. De aanvraagprocedure van een visum is onder andere afhankelijk van het land waar het visum voor wordt aangevraagd; het type visum; maar bijvoorbeeld ook de opleiding en ervaring van de aanvrager of de grootte en organisatiestructuur van het bedrijf waar hij/zij voor gaat werken.

Een exacte omschrijving van alle stappen in het proces en de doorlooptijd zal in veel gevallen dus lastig zijn. Er kunnen echter wel een aantal stappen worden benoemd die in vrijwel iedere aanvraag terug zullen komen, zoals:

visaversa-passport

1 – Orientatie en keuze visumtraject

Eerst zal er telefonisch een oriënterend gesprek plaatsvinden waar de specifieke situatie van de aanvrager in meer detail worden doorgenomen. Vervolgens worden globaal de mogelijke visumopties besproken. Als het na het initiële overleg al duidelijk is welke aanvraag in gang gezet kan worden gaan we daarmee aan de slag.

Als er nog meerdere belangrijke vragen onbeantwoord zijn, zal er in veel gevallen een afspraak worden gemaakt voor een vervolgoverleg of visumconsult. Dit kan zowel digitaal als op locatie bij VisaVersa of het bedrijf zijn.

2 – Informatie verzamelen en visumaanvraag opstellen

Voor ieder type visumaanvraag heeft VisaVersa een checklist beschikbaar waarop staat aangegeven welke informatie we nodig hebben van:

 • de aanvrager en hun familie
 • de huidige werkgever
 • de werkgever/opdrachtgever in het land van bestemming
 • de opdracht, investering, overplaatsing, etc waar het om gaat

Met de informatie die we ontvangen van de klant kunnen we beginnen met het samenstellen van de visumaanvraag. Vaak zal er een aantal iteraties plaatvinden waarin we aanvullende informatie vragen van de klant, of overleggen hoe bepaalde informatie het beste kan worden gepresenteerd.

In de afronde fase worden het aanvraagformulier en andere benodigde documenten ondertekend door de aanvrager, werkgever, partner, etc.

3 – Indienen visumaanvraag

De instantie waar de aanvraag moet worden ingediend zal verschillen per land en vaak ook per visumtype. Bij visumaanvragen voor landen als Nieuw-Zeeland en Australie zal de aanvraag steeds vaker digitaal worden ingediend. Visumaanvragen voor de Verenigde Staten en Nederland zullen vaak nog op papier moeten worden ingediend.

Verder is het voor een Amerikaanse visumaanvraag belangrijk of de aanvraag direct kan worden ingediend bij het Amerikaans consulaat in Amsterdam, of eerst moet worden ingediend bij de Amerikaanse immigratiedienst (USCIS).

3a – Beantwoorden aanvullende vragen

Het is mogelijk dat de immigratiedienst of het consulaat naar aanleiding van de ingediende informatie aanvullende vragen stelt. Deze vragen moeten worden beantwoord voordat de behandeling van de aanvraag verder kan gaan.

4 – Ophalen of ontvangen visum

Bij elektronisch ingediende visumaanvragen voor Australie en Nieuw-Zeeland zal er veelal ook een elektronisch visum worden toegestuurd waarmee men kan afreizen. Bij visumaanvragen voor de VS zal men in veel gevallen persoonlijk naar het Amerikaans consulaat in Amsterdam moeten om het visum aan te vragen. VisaVersa assisteert bij de voorbereiding hiervan.

Bedrijven kiezen voor VisaVersa

In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Onze kennis en ervaring zorgt ervoor dat meer dan 99% van door ons ingediende visumaanvragen wordt goedgekeurd.

Advies over de keuze van het visum

We streven ernaar om onze klanten een zo volledige mogelijk overzicht te geven van de verschillende visumopties binnen de geldende immigratiewetgeving. Vervolgens starten we een aanvraag die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en lange termijn).

Samenstellen van de visumaanvraag

In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie.

Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure

Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken.

Duidelijke kosten

We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

Geldigheidsdata visum inzichtelijk

Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.

Maatwerk Expat Policy

Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een visa voor uzelf of uw werknemers? Neem contact met ons op via 078-7518450 of via het online formulier

  078-7518450

  Maandag t/m vrijdag
  9:00 uur - 17:30 uur

  Contact

  Linked-In

  Het laatste nieuws
  & webinars

  Volg ons