Visa of werkvergunning in Nederland

Werkvergunningen | Kennismigranten | Ondernemen | Investeren

  Contact met VisaVersa

  We zijn er om u persoonlijk te helpen. Vul het formulier in en wordt teruggebeld door onze immigratiedeskundigen voor een gratis adviesgesprek van 15 minuten.

  Klik één keer om het formulier te verzenden. We delen uw gegevens niet met derden.

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  De aanvraag van een werk- en/of verblijfsvergunning voor Nederland is vaak een langdurige en gecompliceerde procedure. Onze ruime ervaring met de betrokken Nederlandse instanties leidt u door dit proces. Wij begeleiden bij de keuze van de juiste vergunning voor het geplande verblijf in Nederland. Vervolgens stellen wij de volledige aanvraag samen en dienen deze in bij Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Daarnaast adviseren wij ook bij het aanvragen van een Schengenvisum voor klanten met een visumplichtige nationaliteit.

  We zorgen voor:

  • Advies over de keuze van het juiste visum
  • Het samenstellen van uw visumaanvraag
  • Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure
  • Duidelijke kosten

  Nederlandse ondernemingen die een vreemdeling van buiten de EU in dienst willen nemen, kunnen dat doen via de kennismigrantenregeling, met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of met een Europese Blauwe Kaart. Is er sprake van een overplaatsing binnen een concern, dan kunnen de Europese ICT-Richtlijn of de nationale ICT-programma’s van toepassing zijn. Daarnaast zijn er nog aparte procedures voor onder andere stagiaires, wetenschappelijk onderzoekers en verschillende uitwisselingsprogramma’s.

  Een kennismigrant kan naar Nederland komen om te werken bij een door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) erkend referent, mits het salaris voldoet aan het gestelde minimum bruto maandloon en marktconform is. Een groot voordeel van de kennismigrantenregeling is dat de werknemer niet in het bezit hoeft te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Ook de partner van de kennismigrant hoeft niet in het bezit te zijn van een TWV wanneer hij/zij een vergunning heeft als partner van een kennismigrant.

  Voor buitenlandse ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden om zich te vestigen in Nederland. Als een zelfstandig ondernemer naar Nederland wil komen om een onderneming te starten moet hij/zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijk is dat de bedrijfsactiviteit een wezenlijk economisch doel dient. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Zelfstandigen met de Amerikaanse of Japanse nationaliteit kunnen een beroep doen op de Vriendschapsverdragen.

  Bij het overplaatsen van een medewerker naar een vestiging in Nederland kan gebruik worden gemaakt van een intra-company transfer. In Nederland kennen we drie mogelijkheden voor het (tijdelijk) overplaatsen van medewerkers: de Europese ICT-Richtlijn, het nationale ICT-programma en via de kennismigrantenregeling. Het is aan de werkgever om het juiste programma te kiezen.

  Ervaring met IND en Schengenvisum

  Wij begeleiden bij de keuze van de juiste vergunning voor het geplande verblijf in Nederland. Vervolgens stellen wij de volledige aanvraag samen en dienen deze in bij Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Daarnaast adviseren wij ook bij het aanvragen van een Schengenvisum voor klanten met een visumplichtige nationaliteit.

  Aanvraagprocedure Visum

  VisaVersa levert maatwerk. Zelden zullen twee visumaanvragen exact hetzelfde verlopen.
  Een exacte omschrijving van alle stappen in het proces en de doorlooptijd zal in veel gevallen dus lastig zijn. Er kunnen echter wel een aantal stappen worden benoemd die in vrijwel iedere aanvraag terug zullen komen:

  1

  Oriëntatie en keuze visumtraject

  Eerst zal er telefonisch een oriënterend gesprek plaatsvinden waar de specifieke situatie van de aanvrager in meer detail worden doorgenomen. Vervolgens worden globaal de mogelijke visumopties besproken.

  2

  Informatie verzamelen en aanvraag opstellen

  Voor ieder type visumaanvraag heeft VisaVersa een checklist beschikbaar waarop staat aangegeven welke informatie we nodig hebben. Vaak zal er een aantal iteraties plaatvinden waarbij we extra informatie vragen.

  3

  Indienen visumaanvraag

  De instantie waar de aanvraag moet worden ingediend zal verschillen per land en per visumtype. Het is mogelijk dat de immigratiedienst of het consulaat naar aanleiding van de ingediende informatie aanvullende vragen stelt.

  4

  Ophalen of ontvangen visum

  Bij visumaanvragen voor de Verenigde Staten zal men in veel gevallen persoonlijk naar het Amerikaans consulaat in Amsterdam moeten gaan om het visum aan te vragen. VisaVersa assisteert bij de voorbereiding hiervan.

  Bedrijven kiezen voor VisaVersa

  In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Onze kennis en ervaring zorgt ervoor dat meer dan 99% van door ons ingediende visumaanvragen wordt goedgekeurd.

  Advies over de keuze van het visum

  We streven ernaar om onze klanten een zo volledige mogelijk overzicht te geven van de verschillende visumopties binnen de geldende immigratiewetgeving. Vervolgens starten we een aanvraag die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en lange termijn).

  Samenstellen van de visumaanvraag

  In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie.

  Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure

  Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken.

  Duidelijke kosten

  We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

  Geldigheidsdata visum inzichtelijk

  Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.

  Maatwerk Expat Policy

  Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.

  Neem contact met ons op

  Bent u op zoek naar een visa voor uzelf of uw werknemers? Neem contact met ons op via 078-7518450 of via het online formulier

   078-7518450

   Maandag t/m vrijdag
   9:00 uur - 17:30 uur

   Contact

   Linked-In

   Het laatste nieuws
   & webinars

   Volg ons