Werkvergunning

Nederlandse ondernemingen die een medewerker van buiten de EU, EER of Zwitserland in dienst willen nemen hebben hiervoor een aantal verschillende visumopties. Werkgevers kunnen gebruik maken van de kennismigrantenregeling, een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) of een Europese Blauwe Kaart.

Is er sprake van een overplaatsing binnen een concern, dan kunnen de Europese ICT-Richtlijn of de nationale ICT-programma’s van toepassing zijn. Daarnaast zijn er nog aparte procedures voor onder andere stagiaires, wetenschappelijk onderzoekers en verschillende uitwisselingsprogramma’s.

Nederlandse werkgevers mogen een vreemdeling pas laten werken als de aanvraag voor een geschikte werkvergunning is goedgekeurd.

Overzicht van visums:

Europese Blauwe Kaart

Nederlandse bedrijven die hoogopgeleid personeel van buiten de Europese Unie willen aannemen kunnen een aanvraag indienen voor een Europese blauwe kaart.

Lees meer

GVVA / TWV

Een werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan voor buitenlandse werknemers en stagiaires die langer dan 3 maanden in Nederland komen werken en verblijven.

Lees meer

Stage / Traineeship

Om een buitenlandse stagiair in Nederland te kunnen aannemen dient een gecombineerd vergunning verblijf en arbeid (GVVA) aangevraagd te worden.

Lees meer

Uitwisselingsprogramma's

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar uit Argentinië, Australië, Canada, Hongkong, Japan, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Uruguay en Zuid-Korea kunnen via de Working Holiday Program (WHP) of de Working Holiday Scheme (WHS) maximaal 1 jaar naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Lees meer

Wetenschappelijk Onderzoeker

Een wetenschappelijk onderzoeker kan naar Nederland komen om onderzoek te doen bij een onderzoeksinstelling die is erkend als referent door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Lees meer

    Contactformulier adviesgesprek (15 minuten)